KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok

„Egységben az erő”

Az „Oktatási Hivatal bázisintézménye” címmel tüntették ki a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodát. Az előzmények 2011-re nyúlnak vissza, a Kerekerdő és a Bóbita óvodák összeolvadását követő szakmai együttműködés, majd a működést szabályozó alapvető dokumentumok kialakításának idejére.

Óvodáink közös pedagógiai programja a „Gyermekvilág” címet kapta. Szeretetteljes nevelésünk a gyermekek érdekeit, igényeit, szükségleteit tartja szem előtt. Lényeges elemei: a tehetséggondozás és a felzárkóztatás; egyéni képességek fejlesztése az egészséges életmód keretei között; játékba integrált műveltségi tartalmak feldolgozása kooperatív csoportmunkában, valamint a komplex esztétikai nevelés.

Munkánk a magyar óvodapedagógia alapjaira épül, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre, kihívásokra. A közös együttműködésnek köszönhetően az intézmény óvodapedagógusai számos sikeres minősítő vizsgát, eljárást, tanfelügyeleti ellenőrzést tudhatnak maguk mögött. Az intézmény dolgozói tudatosan keresik az innovációs valamint pályázati lehetőségeket.  

2016 decemberében az Oktatási Hivatal pályázatot írt ki a Budapesten működő köznevelési intézmények részére az „Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére, melyre a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda sikeres pályázatot nyújtott be.

Köszönet és tisztelet illeti mindazokat az óvodapedagógus kollégákat, akik hosszú éveken át tartó magas színvonalú szakmai munkájukkal hozzájárultak a közös sikerhez, amely az Oktatási Hivatal elismerését eredményezte.

Sziki Tamásné


2017-03-07 09:18:29