KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok

„Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” pályázat


Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” címmel környezetszépítő pályázatot ír ki a XX. kerületi lakosság részére. A pályázatra a családi (kertes) házak lakói, valamint társasházak jelentkezhetnek április 14-én 12 óráig.

Kertes házak kategóriában a családi házas övezetben lakó, zárt kerttel is rendelkezők vehetnek részt, akik vállalják az utcai zöld sáv megfelelő gondozását, illetve a járda tisztántartását. A bizottság azonban a jutalmazásnál figyelembe fogja venni a kertes házak zárt kertje, udvara gondozottságát, tisztaságát is.

 

Társasházak kategóriában egy- vagy többszintes társasházak nevezhetnek. A nevezést a társasház közös képviselője nyújthatja be. A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy mely közterületi utcaszakaszt, parkrészt gondozzák a nevező társasház lakói.

 

A pályázatot a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság értékeli. A pályázatok rangsora pontozás alapján kerül meghatározásra. A pontozásnál az alappontszámokat a környező zöld terület, zárt kert, tömbházak esetén a vállalt parkterület gyommentessége, tisztasága, gondozottsága (pl. cserjék metszése, fák kitányérozása, beültetés, újragyepesítés, virágosítás) jelentik. Tömbházaknál számít a vállalt terület nagysága, és további pontokat jelent a kiültetett növényanyagok minősége, a színek, formák harmóniája, az évszakonkénti harmónia.

 

Fentieken kívül plusz pontokat jelent a részvétel önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett környezetszépítő akciókban. Fontos szempont a tisztaság, a növényzet védelme, a komposztálók használata, a szelektív hulladékgyűjtés, konyhai kiskertek, veteményesek létesítése. A kertek, parkok, sziklakertek mennyire sokszínűek, a növényzet tájidegen vagy őshonos, mennyire harmonizál a környezettel. A bírálatkor figyelembe veszik a madárgondozást, madáretetőket, odúkat is.

 

A meghirdetett kategóriákban a bizottság a pontozási rendszer alapján felállított rangsor szerint I., II., III. helyezett kiemelkedő teljesítményt nyújtó pályázókat díjazza.

 

A pályázati dokumentáció letölthető innen: http://pesterzsebet.hu/container/static_pages_downloads/1489065747_Palyazati_adatlapok_lakossagi.doc

 

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázatok postai úton nyújthatók be az alábbi címre: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., vagy

személyesen, ügyfélfogadási időben (H: 14.30-18.00, SZ: 8.00-16.30, P: 8.00-11.00)

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 36. szoba).

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 14. napján 12.00 óra.

Késedelmesen érkező pályázat benyújtására nincs lehetőség!

 

A pályázatokat a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra írják rá, hogy "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért" környezetszépítő pályázat. Az adatlap Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető.

 

Az adatlapon a jelentkező nevét, címét, telefonszámát kell megadni. Társasházak esetében meg kell adni a gondozásra vállalt parkterület pontos elhelyezkedését, nagyságát is.

 

A pályázatban résztvevőknek a kitöltött jelentkezési lapon kívül egyéb dokumentumot csak abban az esetben kell benyújtaniuk, ha részt vettek korábban önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett egyéb környezetszépítő akciókban való részvételt kell igazolni. (Nyilatkozat arról, hogy milyen eseményeken, mikor vettek részt, hány ember gondozza a kertet, kiknek mi a feladata, stb.).

 

A pályázatok értékelése egyszeri helyszíni bejárás alapján történik. A bejárásokon tapasztaltakról fényképdokumentáció készül. A benyújtott pályázatok közül a legkiemelkedőbbek kerülnek díjazásra.

 

Az eredményhirdetés várhatóan 2017. május 16-án 14 órakor a Baba Parkban tartandó Madarak és Fák Napja ünnepségén lesz.

 

További információkat a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság titkárától, Radnai Dórától kaphatnak a 421-0669-es vezetékes telefonszámon.

 

Sok sikert kívánunk mindazoknak, akik egyetértenek az „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” környezetszépítő verseny szellemiségével, és hajlandók aktív, tevőleges szerepet vállalni benne:

 

 

 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Környezetvédelmi és Városfejlesztési

         Bizottsága


2017-03-22 08:29:01