KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok

Az összetartó erőt tovább kell vinni


A 169 éve kitört forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a Városháza előtt március 14-én az önkormányzat vezetői, képviselői, pártok, civil szervezetek, diákok és számos erzsébeti polgár.

Ecsedi-Nagy Andrea protokoll- és sajtóreferens köszöntője után Szabados Ákos polgármester felhívta az ünneplők figyelmét a jelenlévő diákokra, akikre az önkormányzat egész éves tevékenysége során kiemelt gondot fordít.

Pesterzsébet polgármestere felidézte az ünnepség helyszínére vezető útját, amely a Temesvár, a Wesselényi, a Török Flóris és a Klapka utcán keresztül vezetett.

– A Klapka utcai sporttelepnél megállva énekszó ütötte meg a fülemet. A téren óvodás csoportok ’48-as dalokat énekelve helyeztek el kis zászlókat a szobor tövénél – mesélte Szabados Ákos, majd hozzáfűzte: felnőtt fejjel mindannyian visszaemlékezünk ifjúságunk ünnepeire, ezért is fontos a pedagógusok munkája, valamint a család, amely továbbadja a nemzethez, az otthonhoz, a közösséghez tartozás élményét.

Ezt követően visszatért a megemlékezésre vezető útjára, ami a Vörösmarty utcán át folytatódott a Kossuth Lajos utcába, Kossuth szobra elé.

– Sok szállal kötődünk a ’48-as forradalomhoz, a reformkorhoz, politikai rendszerektől függetlenül – sommázta az említett időszakra emlékeztető utcanevek kapcsán.

A folytatásban Pesterzsébet történelméből hozott történeteket, amelyek arra emlékeztettek, hogy a sorsfordító idők miként vetették meg a városrész alapját. Megemlítette Csizmarovics Máriát, aki férfi öltözetben a Dembinszky huszárok közt harcolt, a községalapító Kende Kanuthot, Bíróy Bélát, aki Kossuth Lajostól kért engedélyt nevének településnévkénti használatához, majd a telket az emigrációban élő Kossuthnak kívánta adományozni, azonban a forradalom atyja azt egy honvédtiszt özvegyének juttatta.

– A Nagysándor József és Knézich utca sarkán álló telekkel kapcsolatban adósak vagyunk – mondta Szabados Ákos, hozzátéve: további sorsáról tárgyalnia kell az önkormányzatnak, és rendbe kell tennie az utókor számára.

A polgármester záró gondolataiban kiemelte: az összetartó erőt, amely megjelent a forradalomban, tovább kell vinni. Ezért vannak Pesterzsébeten olyan ünnepek, amikre pártállástól függetlenül mindenki büszke lehet.

– Azt kívánom, hogy a mi példánk, Pesterzsébet példája legyen máshol is követendő. Közös sikert csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A mai nap emléke, a mai ünnep erre mutat példát, erre kötelez bennünket. Ezt a példát kell továbbadni gyermekeinknek. Pesterzsébeten a nemzet, az összetartozás, a tisztesség a legfontosabb – fejezte be ünnepi beszédét Szabados Ákos.

Az ünnepi műsorban közreműködött a Budapest Pesterzsébet Központi Református Férfikar, citerán Németh Béla és Kiss Anikó, valamint a Berzsenyi László Néptáncegyüttes és a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Gyöngyvirág Néptánccsoportja, továbbá Tök település huszár lovasai, a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar.

A műsor után átadták a kerületi iskolák diákjainak a példaértékű közösségi munkájukért járó díjakat, valamint a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére meghirdetett szavalóverseny helyezetteinek járó elismeréseket.

Koszorúzással zárult az ünnepi ceremónia Városháza előtti része, majd a résztvevők a Petőfi szoborhoz vonultak, ahol Pesterzsébet Önkormányzatának koszorúját helyezte el Szabados Ákos, valamint Kovács Eszter és Juhász Lajosné alpolgármesterek, amit óvodások műsora követett.

D. A.

(fotó: Zsarnóczky Gyula)


2017-04-10 10:33:58


Hírhez kapcsolódó képek