KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok

Minden negyedik elesett gyerekkorú volt


A hagyományokhoz híven az Emlékezés terén tartotta a Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti 56-os Szövetség forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepségét október 20-án.

Köszöntőjében Szabados Ákos emlékeztetett: tavaly, a kerek évforduló alkalmával ünnepségsorozatot tartottak, amelynek részleteiből idénre is áthoztak néhányat, és ebből hagyományt igyekeznek teremteni. Ilyen a megemlékezés utáni közös helytörténeti séta egyik állomásánál, a Róka Rádiónál történő főhajtás. Ugyanakkor őrzik a hagyományokat is, mint a fiatalok körében népszerű vetélkedőt és emlékfutást.

– Ami fontos és állandó, az az a fajta tiszteletadás és őszinte barátság, amely kialakul a fiatalok és az ’56-os Szövetség tagjai között, ennek segítségével is továbbadva ötvenhat szellemét – zárta gondolatait a polgármester, átengedve a szót dr. Marossy Endre történésznek, aki ezt a beszédet mondta el:

"1956. október 23-án egy ország mondott nemet a szovjet mintájú diktatúrára és juttatta diadalra forradalmát a régi rendet védelmező magyar valamint a segítségül hívott szovjet csapatok ellen.  A forradalom október 28-i győzelme után hitet tett a független, polgári demokratikus, semleges Magyarország mellett és elérte a szovjet csapatok – egyelőre csak Budapestről történő – kivonását. November 4-én  a szovjet csapatok és volt államvédelmista csatlósaik ellen felvette a katonai értelemben reménytelen harcot. A vereség után pedig elviselte az évekig dúló  megtorlásokat.  

Pesterzsébet, az 1956-ban  egységes XX. kerület nélkül nem lehet hitelesen megírni a forradalom és szabadságharc történetének döntő eseményeit. A forradalom első budapesti halottjának Vizi Jánost, a pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium érettségire készülő tanulóját tartják, akit a Rádió előtt sebeztek halálra. A szabadságharcban Budapesten utolsóként a pesterzsébeti nemzetőrök szüntették be a harcot november 11-én.

A forradalom és a szabadságharc országos jelentőségű emlékhelye a Jutadomb. A forradalomé azért, mert a sok vért követelő ATRA-gyári küzdelmek majd a kiskunhalasi lövészezreddel megvívott október 26-i harcok itt folytak le. A szabadságharcé azért, mert  a szovjet intervenciósok és magyar csatlósaik ellen  a Magyar Honvédség valamint a nemzetőrök és a fegyvert ragadó polgári lakosok egyetlen közös győzelme itt,  a Jutadombnál  született meg.  

A megtorlások története sem írható le  Pesterzsébet illetve a Jutadomb nélkül, hiszen ezekért a harcokért több, mint száz sorkatonát, tisztet, nemzetőrt fogtak perbe, ítéltek akár  évtizedet is meghaladó börtönbüntetésre, olykor halálra.

ATRA-gyár, Jutadomb, Fő Katonai Bíróság. Néhány mondatot fűznék mindhárom helyhez.

ATRA-gyár. A forradalmat az első napokban a hatalom minden lehetséges eszközzel vérbe akarta fojtani. A politikusok kikapcsolásával szovjet és magyar katonai vezetők szóban megegyeztek fegyveres erő alkalmazásában. Másnap a Kossuth téren megtörtént az első tömegmészárlás, 61 beazonosított halottal.

Október 26-án több vidéki városban, például Mosonmagyaróvárott, Esztergomban dördültek  sortüzek és okozták száznál több  békés, fegyvertelen felvonuló, közöttük számos nő és gyerek halálát.

A Corvin köz és a Kilián laktanya megostromlására rendelték Budapestre a kiskunhalasi lövészezredet. A pesterzsébetiek örök dicsősége, hogy fegyvert ragadva időt, haladékot biztosítottak a forradalom központi kerületeinek. A férfiak mellé iparitanulók álltak, akik jószerivel először fogtak kezükbe puskát. A lövészezred három, kiképzett és jól felszerelt zászlóalját nem győzhették le, de  több órára feltartóztatták azokat. Miután a sortüzek nem hoztak eredményt, a hatalom meghátrált. Október 27-én már nem került sor a kiskunhalasiak bevetésére, 28-án pedig győzött a forradalom. Az ATRA-gyár és a Jutadomb körzetében vívott harc ehhez járult hozzá.

Jutadomb. Itt november 2-án és 3-án Mecséri János ezredes esztergomi 7. gépesített hadosztálya páncélelhárító körletet alakított ki.  Csatlakozott a kiskunmajsai lövészezred egy szakasza, valamint pestlőrinci honi légvédelmi tüzérezred négy közepes lövege. A páncélelhárító körlet parancsnoka Kliebert László százados volt.  November 4-én hajnalban tisztek és katonák hallgatták a szállásukon Nagy Imre rádiószózatát. Nem volt azonban semmiféle összeköttetés elöljáróikkal, magukra maradtak. A jutadombiak az utolsó érvényes parancsot teljesítették: a körlethez érkező szovjet alakulatokat fel kell szólítani, hogy forduljanak vissza, de ha ez eredménytelen, fegyverrel kell megakadályozni továbbhaladásukat.

Egymás után két  szovjet menetoszlop érkezett Pest felől. Az esztergomi és pestlőrinci közepes lövegek olyan csapást mértek rájuk, mint az októberi napokban a Corvin köziek. Égő harckocsik, szétlőtt sorozatvetők,  kilőtt teherautók, elesett szovjet katonák és volt ÁVH-sok borították a Papírgyártól a Jéggyárig terjedő útszakaszt. Mindkét szovjet oszlop úgy hagyta el a harcteret, hogy nem fordult szembe a jutadombiakkal,  meg sem kísérelte a  sebesültek,  menekülők mentését, a sérült harci technika elvontatását. Bizonyíthatóan elesett  legalább 23 szovjet katona valamint legalább 5 volt államvédelmista.  A jutadombiak oldalán egy fő megsebesült, de egyetlen katona vagy nemzetőr sem esett el. Győzelmet arattak. 

Fő utca, Katonai Bíróság. Az egyik szigorúan titkos katonai dokumentum hangsúlyozta: az esztergomi volt a Magyar Néphadsereg  egyetlen alakulata, amelyik tisztjeivel az élén szembe fordult a szovjet csapatokkal. Azt még a legszigorúbb titoktartás ellenére sem írták ide, hogy a jutadombiak győzelmet arattak.

A harc részleteinek a felderítésére  csaknem egy évig tartó titkos nyomozást és hálózati felderítést alkalmaztak. A letartóztatottakkal szemben az akkori jogszabályokat is súlyosan sértő testi-lelki kényszert alkalmaztak, a vallomások egy részét bizonyíthatóan meghamisították. A rendes bíróságot kihagyva a hadbíróság különtanácsa gyorsított eljárásban folytatta le a megtorlások időszakának   legnagyobb szabású hadbírósági  perét a Jutadomb esztergomi katonái ellen. A hadosztály parancsnokáról, Mecséri Jánosról elnevezett perben a hadbíróság 52 tisztet és katonát ítélt el, közülük hetet kivégeztek. Három esztergomi sorkatona csak 1970-ben szabadult. A jutadombi harcokért a nemzetőrök közül is sokan kerültek börtönbe és töltöttek ott hónapokat, de inkább éveket.

A megtorlások ellenére Pesterzsébeten is voltak, akik a szabadságharc leverése után fenntartották a reményt az újrakezdésre, a lyukas zászló újbóli felemelésére. Készek voltak arra is, hogy a harcot újra kezdjék 1957-ben. Jelszavuk „Márciusban Újra Kezdjük – MUK” volt.

A forradalom és a szabadságharc pesterzsébeti áldozata 101 fő.

Harcban elesett: 89 fő.

Közülük 18 év alatti: 23 fiú, lány – minden negyedik.         

Hajtsuk meg fejünket előttük, és mindazok előtt, akik már nincsenek közöttünk.

Akik itt vannak velünk, azoknak köszönjük, hogy tovább tudják adni azt a szellemiséget, amiért 1956-ban harcoltak. Isten adjon nekik jó egészséget!"

 

A beszéd után Tóth József, a Pesterzsébeti ’56-os Szövetség elnöke és Égi Pál, az országos szövetség elnöke kitüntetést adott át Szabados Ákos polgármesternek és Somogyváry Gézának, Pesterzsébet díszpolgárának, az egykori 56-os Nemzeti Bizottság elnökségi tagjának.

A beszédeket követően került sor a Somogyváry Géza által kezdeményezett fáklyás váltófutás és történelmi vetélkedő eredményhirdetésére.

Az ünnepség műsorral zárult: a Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai idézték fel a 61 esztendeje történteket, felkészítő tanáruk, Veress Tímea énekével és Veress Tibor zongorakíséretével.

A műsor után a megemlékezők, kezükben fáklyákkal elindultak az Országzászlóhoz, ahol a Szózat hangjaira leeresztették az Országzászlót, és helyére, a Himnusz zenéjére, felkúszott a lyukas lobogó. A november 3-áig felvont zászló tövébe Szabados Ákos és Tóth József, valamint Égi Pál helyezett el koszorút.

DIA

(fotó: Zsarnóczky Gyula)


2017-11-14 10:52:24


Hírhez kapcsolódó képek