KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok
Belső Ellenőrzési Egység
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében, azok felhasználására irányuló ellenőrzés
Belső ellenőrzés (Hivatalon belül)
Felügyeleti ellenőrzés (az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szerveknél)
Pénzügyi, gazdasági ügyekben szakmai konzultáció biztosítása, tanácsadási tevékenység ellátása
Tulajdonosi ellenőrzés (az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteknél)