KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok
Városgazdálkodási Osztály
 

Beruházások, felújítások


Intézmény felújítási, karbantartási ügyek


Út- és járdafelújítással, karbantartással kapcsolatos ügyek


Mozgássérült parkolók kijelölésének kérelme


Közbeszerzési ügyek

Környezetvédelem

-         - parlagfű

-         - gyom

-         - közterületi fakivágási ügyek

-         - közterületi fa gallyazási ügyek

-         - illegális hulladéklerakással kapcsolatos ügyek

-         - gyűjtögetőkkel szembeni eljárások

-         - köztisztasággal kapcsolatos ügyek

-         -  zaj-, és rezgésvédelmi ügyek


Közlekedéssel kapcsolatos ügyek

-         - közterület bontási hozzájárulás

-         - közútkezelői hozzájárulások

-         - útcsatlakozással kapcsolatos ügyek (kapubeálló)

-         - tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos ügyek
        (közterületek tekintetében)

-         - forgalomszervezési, forgalomtechnikai ügyek

-         - szakhatósági állásfoglalások

 

Mélyépítési ügyek
- szennyvízcsatorna rákötéssel kapcsolatos ügyek

-         - csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek

       - kutak létesítésével kapcsolatos ügyek

 

 

- Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek

- Helyi támogatások nyújtása

- Helyiséggazdálkodással kapcsolatos ügyek

- Lakásgazdálkodással kapcsolatos ügyek

- Telekügyek

- Közterület- használattal kapcsolatos ügyek

- Kárügyek