KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok
Főépítészi Iroda
Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

A Főépítészi Iroda felelős a térinformatikai szolgáltatás folyamatos fejlesztésért, karbantartásáért is. A térinformatikai rendszer nemcsak a hatósági munkát támogatja, hanem szemléletes módon tájékoztatja a pesterzsébetieket a különféle közérdekű információk térképi ábrázolása által(pl. építési szabályzat, orvosi, óvodai körzetek stb.)." 

 főépítész munkakörébe tartozó fontosabb, önt érintő feladatok a 190/2009 (IX.15.) Korm. rendelet alapján:
A főépítész szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, vezeti az önkormányzati tervtanácsot, szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, kérésre tájékoztatást Közös felelősségünk, hogy Pesterzsébet épített környezete minél harmonikusabban, rendezettebben fejlődjön. Épített örökségünk, értékeink megóvása, az élhető környezethez való jog tiszteletben tartása mindannyiunk közös érdeke. Szívesen állok rendelkezésére, ha munkakörömet érintő kérdése van. Előzetes konzultációra is van lehetőség tervekkel kapcsolatban, különösen, ha tervtanács illetve településképi véleményezési eljárás előtt álló tervről szeretne egyeztetni. Településrendezési módosításokról kikérjük az érintett városrészben élő lakosság véleményét, a fontosabb településrendezési kérdésekről lakossági fórumokat tartunk. Ezekről hirdetményt a honlapon és a kerületi újságban teszünk közzé.

Kérem ha konzultálna, telefonon egyeztessen időpontot: 06 1 289 2553 telefonszámon.

Ha Ön építkezne, házat venne, vagy tervezőként megbízták, kérem alaposan tanulmányozza át az itt fellelhető, letölthető dokumentumokat. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat tartalmazza azokat a paramétereket, amelyeket be kell tartani az adott telken. Ennek melléklete az övezeti tervlap, ahol megnézheti, hogy mely övezetbe tartozik az a telek, ahol építkezni szeretne. Ha kiemelt területen, fontosabb utak mentén építkezne, ott településképi véleményezési eljárás előzi meg az engedélyezési eljárást 2013. augusztus 1-től. Térkép melléklet mutatja az eljárás területi hatályát.

A főépítész munkakörébe tartozó fontosabb, önt érintő feladatok a 190/2009 (IX.15.) Korm. rendelet alapján:
A főépítész szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, vezeti az önkormányzati tervtanácsot, szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit.

A Főépítészi Iroda felelős a térinformatikai szolgáltatás folyamatos fejlesztésért, karbantartásáért is. A térinformatikai rendszer nemcsak a hatósági munkát támogatja, hanem szemléletes módon tájékoztatja a pesterzsébetieket a különféle közérdekű információk térképi ábrázolása által(pl. építési szabályzat, orvosi, óvodai körzetek stb.)." 


Tisztelettel: Trummer Tamás főépítész

 

 

 

Letöltések
05_Tervtanácsi rendelet - 2015-05-12 14:46:29
08_XX értékek táblázat Máté Zs - 2014-06-24 09:38:35
8_2017_partnersegi_rendelet - 2017-03-21 15:11:28
Elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv - 2017-07-25 08:52:32
ERTEKALAPU_KONCEPCIO_2012 - 2015-02-05 11:52:36
ERTEKALAPU_KONCEPCIO_2012_MELLEKLETEK - 2015-02-05 11:52:56
Hatályos Kerületi Építési Szabályzat egységes szerkezetben - 2017-03-03 12:46:32
Településkép védelméről szóló rendelet - 2017-10-02 08:43:24