KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat - és hatásköre


    1.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 

        vonatkozó alapvető jogszabályok , közjogi szervezetszabályozó eszközök,
        valamint a  szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend
        az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

 

    1.2  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a 

         közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol

         nyelven

 

 

    1.3  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

 

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

    2.1 Ügyleírások

 

    2.2 Letölthető nyomtatványok

 

    2.3 Hivatalban intézhető ügyek ügytípusok szerint

 

 

 3. Közszolgáltatások

 

     3.1 Közszolgáltatások

 

 

4. A szerv nyilvántartásai

 

     4.1 Adatbázisok

 

 

5. Nyilvános kiadványok

 

     5.1 Nyilvános kiadványok

 

 

6. Döntéshozatal, ülések

 

     6.1 Döntéshozatal ülések

 

 

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

     7.1 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

 

8. Pályázatok

 

     8.1 Pályázatok

 

9.  Hirdetmények

 

     9.1 Hirdetmények

 

 

10. Közérdekű adatok igénylése

 

    10.1 Közérdekű adatok igénylésének rendje

 

 

11. Közzétételi listák

 

    11.1 Általános közzétételi lista

 

   11.2 Egyedi közzétételi lista