KAPCSOLAT
Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail:
polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu

PÁLYÁZAT
Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
KMOP-3.3.3-13-2013-0011
Energetikai korszerűsítési pályázatok
Civil Ház

Tájékoztató

a Civil Házzal kapcsolatos változásokról,

az új eljárásrendről

 

Tisztelt Civil Szervezetek!

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 2016. február 18.-i ülésén a 42/2016. (II. 18.) Ök. sz. határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. kerület, Vörösmarty utca 180. szám alatt lévő ingatlan [Civil Ház] üzemeltetését önként vállalt önkormányzati közfeladatként 2016. március 1.-től Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalon (továbbiakban: Hivatal) keresztül látja el. Ugyanezen az ülésén a testület Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet elfogadásával a Civil Ház közösségi tereinek hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlását, valamint a Civil Ház Eljárásrendjének, továbbá Házirendjének jóváhagyását a Polgármesterre ruházta át.

Fentiek alapján Polgármester Úr 2016. április 1.-i hatálybalépéssel jóváhagyta a Civil Ház eljárásrendjéről szóló 13. sz. önkormányzati belső szabályzatot (továbbiakban: szabályzat).

A szabályzat részletesen meghatározza a Civil Ház eljárásrendjét, házirendjét, ezen belül többek között annak nyitva tartását, igénybevételének feltételeit és módját.

Fentiek alapján a Civil Ház hivatali épület, hivatali irodákkal, hivatali nyitvatartási idővel.

A Civil Ház a következő lehetőségeket biztosítja a civil szervezetek részére:

1.  Pesterzsébeti székhelyű civil szervezetek, akik nem rendelkeznek a tevékenységük végzéséhez szükséges irodával, illetve helyiséggel, lehetőséget kapnak arra, hogy a működésükhöz heti/havi rendszerességgel a Civil Házban irodát, helyiséget vehessenek igénybe (továbbiakban: elhelyezés).

2.  Székhellyel nem rendelkező civil szerveződések részére, amelyek tevékenységüket Pesterzsébeten kívánják végezni, lehetőséget biztosít arra, hogy a Civil Házat székhelyként szívességi használat jogcímen használják, s ezt a tényt bírósági nyilvántartásba bejelentsék.

3.  Pesterzsébeti székhelyű civil szervezeteknek, akik bár állandó helyiséggel rendelkeznek, de az nem ad lehetőséget nagyobb rendezvények lebonyolítására, regisztrációval lehetőséget biztosít a Civil Ház közösségi terei térítésmentes igénybevételére."

 

Figyelem!

Az új szabályozás szerint a Civil Házban állandó elhelyezésben (állandó iroda) kizárólagosan a nemzetiségi önkormányzatok (öt nemzetiségi önkormányzat) részesülnek.

A társadalmi és civil szervezetek részére az előbb, az 1. - 3. pontokban részletezett lehetőségek állnak rendelkezésre.

A Civil Házat az alábbi 3 feltétel együttes megléte esetén lehet igénybe venni:

1.    Törvényes működési feltételek (alakuló ülés jegyzőkönyve, alapító okirat, alapszabály, stb.);

2.    Képviselő-testületi engedély (önkormányzati határozat);

3.    Érvényes helyiséghasználatba adási (helyiségbérleti) szerződés.

 

Az igénybevétellel kapcsolatos eljárást a Civil Szabályzat tartalmazza, amelyet a www.pesterzsebet.hu weboldalról le lehet tölteni.

A Civil Házzal kapcsolatos hivatali feladatokat a Hivatal Szervezési Osztálya látja el, a Civil Ház működtetését, illetve az azzal kapcsolatos valamennyi operatív feladatot a kihelyezett munkatárs, Burij Anatolij Civil Kapcsolati Koordinátor (továbbiakban: koordinátor) végzi.

További részletekért a Hivatal Szervezési Osztályán, Varga Enikő Önkormányzati ügyintézőnél a + 36 1 289 2548 hivatali számon, vagy a varga.eniko@pesterzsebet.hu e-mail címen lehet.

 

Kelt: Budapest, 2016. május 10.

 

                                                                    Polgármesteri Hivatal
Letöltések
01_Civil_Ház_Eljárásrend_2016._04._04. - 2016-05-11 13:49:00
02_HATÁROZAT - 2016-05-11 13:49:21
03_Bérleti szerződés - 2016-05-11 13:49:55
04_Kérelem nyomtatvány - 2016-05-11 13:52:06
141/2017. (06.08.) Ök. sz. határozat - 2017-07-10 16:53:39
141/2017. (06.08.) Ök. sz. határozat - melléklet - 2017-07-10 16:53:59
Tájékoztató a CIVIL Há zárva tartásáról - 2017-07-10 17:06:16