A mozgás fél egészség

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában megtartott egészséghét rendezvényének keretében az óvodapedagógusok számára szerveztünk szakmai napot, amire meghívtuk kerületünk óvodáinak pedagógusait is. Nyitott programunkon mozgásfejlesztő foglalkozást tartott Szima Krisztina óvodapedagógus, gyógytestnevelő. A bemutatón újszerű mozgásfejlesztési lehetőségeket alkalmazott, amibe beépítette a mozgáskotta módszerét és eszközrendszerét.

 

Foglalkozásaink célja a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése, a mozgástapasztalatok bővítése, mindezt játékos módon, a gyermekek számára élvezetesen megszervezve. Rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakításához megfelelő alapokat tudunk adni, ezért óvodánkban napi rendszerességgel szervezünk mozgásos tevékenységeket, ahol a játékosságon van a fő hangsúly. A játékok egy foglalkozáson belül többször megjelennek a feladattól függően, hol, mint eszköz, hol, mint cél.

A motiváció folyamatos fenntartását változatos eszközökkel érjük el, ilyen a mozgáskotta eszközrendszere is. A mozgáskotta kialakításának köszönhetően sokrétűen fejleszti a gyermekek testi, kognitív, affektív és viselkedési funkcióit. A nyuszi, mókus, maci szimbólumok kottaszerű felépítésével fejlődik a gyermekek figyelme, önfegyelme, testtudatuk és testi képességeik.

A foglalkozást követően szakmai beszélgetésre került sor, ahol a vendégek és intézményeink jelen lévő pedagógusai elmondták véleményüket, saját tapasztalataikat az óvodai mozgásfejlesztés jelenlegi állapotáról, lehetőségeiről.

Tóth Katalin