A Szociális Munka Napja 2022 – Kitüntetések

Hagyományosan, kitüntetésekkel, oklevelekkel ismeri el Pesterzsébet Önkormányzata a kiválóan dolgozók munkáját. A szociális ágazat dolgozói közül idén 25-en vehettek át elismerést, hűségjutalmakat, a kerület intézményeiben hosszú időn keresztül, folyamatosan végzett kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként.

A Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója és Az Év Szociális Dolgozója címeket Szabados Ákos Pesterzsébet polgármestere adta át. 

Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója 2022-ben:

Sarudi Krisztián, a Humán Szolgáltatások Intézménye Család és Gyermekjóléti Központ családsegítője.

Újváriné Gyurics Mária, a Pesterzsébeti Kossuth Bölcsőde élelmezésvezetője. 

Radocsányi János László, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója kertész szakmunkása.

Az Év Szociális Dolgozója 2022-ben:

Kovács Nóra, a Humán Szolgáltatások Intézménye Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ központvezetője. 

Nagy Anikó, a Pesterzsébeti Ady Bölcsőde kisgyermeknevelője.

Reiter Renáta, a Pesterzsébeti Vörösmarty Bölcsőde kisgyermeknevelője. 

Szántó Csilla, a Humán Szolgáltatások Intézménye Család– és Gyermekjóléti Központ óvodai- és iskolai szociális segítők szakmai egységének óvodai- és iskolai szociális segítője. 

Hollósyné Sághy Zsuzsanna, a HSZI Intézményi Központjának munkaügyi előadója. 

Kárász Szilvia, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója intézményvezető-helyettese. 

Elismerő Oklevelet kapott:

Pesterzsébet Önkormányzata elismerését és köszönetét fejezi ki a gyermekek körében végzett prevenciós és segítő munkájáért 

Rendes Gábornak, a Humán Szolgáltatások Intézménye Család- és Gyermekvédelmi Központ önkéntesének.

Pesterzsébethez és a hivatásához való 40 éves hűségéért veheti át jutalmát

Antóni Lászlóné, a Pesterzsébeti Vörösmarty Bölcsőde kisgyermeknevelője. 

Radócz Béláné, a Pesterzsébeti Vörösmarty Bölcsőde kisgyermeknevelője.

Pesterzsébethez és a hivatásához való 35 éves hűségéért veheti át jutalmát

Fülöpné Visnyei Ildikó, a Pesterzsébeti Köztársaság téri Bölcsőde kisgyermeknevelője.

Korcsok Erika, a Pesterzsébeti Köztársaság téri Bölcsőde bölcsőde vezetője.

Ördögné Gyenes Anita, a Pesterzsébeti Ady Bölcsőde kisgyermeknevelője.

Konrád Lászlóné, a Pesterzsébeti Ady Bölcsőde kisgyermeknevelője.

Pesterzsébethez és a hivatásához való 30 éves hűségéért veheti át jutalmát

Kovács Krisztina, a Humán Szolgáltatások Intézménye Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ házi gondozója.

Pesterzsébethez és a hivatásához való 20 éves hűségéért veheti át jutalmát

Kovács Zoltán, a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója karbantartója.

Cseszlainé Merkel Andrea, a Humán Szolgáltatások Intézménye Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ klub gondozója.

Dudás Ferenc, a Humán Szolgáltatások Intézménye Család– és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere.

Hollósi Mária, a Pesterzsébeti Vörösmarty Bölcsőde bölcsődei dajkája.

Rózsáné Dancsó Ilona, a Pesterzsébeti Köztársaság téri Bölcsőde kisgyermeknevelője.

Tóthné Nick Anikó, a Pesterzsébeti Ady Bölcsőde kisgyermeknevelője.

Magyar Sára, a Humán Szolgáltatások Intézménye Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ idősek átmeneti otthona szociális munkatársa.

Horváth Barnabásné, a Humán Szolgáltatások Intézménye Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ klub gondozója.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!