Adóhírek

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2020. január 1-jén hatályba lépett változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról:

 

Elektronikus ügyintézés:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, minden gazdálkodó szervezet ideértve az egyéni vállalkozókat is, 2018.01.01-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal az Elektronikus Önkormányzati Portálon (OHP) keresztül lehet, ahol online űrlapkitöltés és egyenleg lekérdezés működik. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az önkormányzati adóhatóság minden gazdálkodó szervezetnek kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hivatalos – régen tértivevényesen kézbesített – iratokat!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Cégkapuval nem rendelkező szervezetekről bejelentést kell tennünk a Cégbíróság felé. Az át nem vett (meghiúsulási igazolás) érdemi döntést tartalmazó dokumentumok véglegessé válását követően végrehajtási eljárást kezdeményezünk. A Cégkapuval nem rendelkezők a helyben szokásos módon Hirdetmény útján értesülhetnek a küldeményekről.

A Képviselő-testület hatályban lévő helyi építményadó és telekadó rendelete nem módosult.

 

Építményadó:

  1. január 1-től a helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) számú rendelet 2/A §-a alapján a reklámhordozó után 5.000 Ft/m2/év adót kell fizetni.

 Az építményadó évi mértéke továbbra is 1.658 Ft/m2.

Telekadó:

A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján a telekadó évi mértéke 301,-Ft/m2 megtartása mellett a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott EK-1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, a szabályzat XIX. fejezete szerinti telek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/m2. Mentes az adó alól a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott üzleti célt nem szolgáló telke.

Az építmény- és telekadóról adószámla kivonatot, csekket február hónapban küldünk az adóalanyok részére. Az adót két részletben, 2020. március 16. és 2020. szeptember 15-ig kell megfizetni.

 

Gépjárműadó:

A 2020. január 1-jei állapot alapján a hatósági adatszolgáltatás szerinti adóalanyok részére a gépjárműadóról adószámla kivonatot, határozatot, csekket 2020. február hónapban kezdjük küldeni. Az adót két részletben, 2020. március 16. és 2020. szeptember 15-ig kell megfizetni.

Talajterhelési díj:

A talajterhelési díj bevallását a 2019. évi vízfogyasztásról 2020. március 31-ig kell benyújtani és a díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket február elején küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére. 

Egyéb fontos tudnivaló:

Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az adóhatóság felhívása nélkül önként, adatbejelentés benyújtásával kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.

 

Gépjárműadó esetén a jármű eltulajdonítását, mentességgel kapcsolatos változást ugyancsak adatbejelentés útján kell bejelenteni. A gépjárművekkel kapcsolatos adásvételi szerződést továbbra is kizárólag a Kormányablakokban (nem az Adócsoportnál) kell leadni/bejelenteni!

A határidőre nem fizető adózóval szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk, melynek költségáltalánya minden esetben 5.000,- Ft.

 

Korábbi tájékoztatásainkban is hírt adtunk arról, hogy az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és a nem lakás célú épület, épületrész.

A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül mentes a „valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos olyan lakása, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységet (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi címként megjelölése stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol, nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ.”

A lakás adómentességéhez a fenti feltételeknek kell megfelelni.

A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.2016. évtől párlat adójegyet a vámhatóságtól lehet igényelni.

Magánszemélyek részére az adóügyi nyomtatványok (adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a www.pesterzsebet.hu/Ügyintézés/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok oldalról.

Érdeklődni lehet személyesen (1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 25.), vagy telefonon a következő számokon:

Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1251,

Gépjárműadó: 283-0640/1257, 1254,

Talajterhelési díj: 283-0640/1250,1225

Ezúton mondunk köszönetet azon adózóinknak, akik bevallási és adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Adócsoportja