Adóhírek 2018

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2018. január 1-jén hatályba lépő változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról.

Az adózással kapcsolatosan 2018. január 1-jén új törvények léptek hatályba, melyek a következők:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény.

 

A képviselő-testület a hatályban lévő helyi építményadó és telekadó rendeletet az alábbiak szerint módosította:

 

Építményadó:

  1. január 1-től a helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) számú rendelet 2/A §-a alapján a reklámhordozó után 5000 Ft/m2/év adót kell fizetni.

Az építményadó évi mértéke továbbra is 1658 Ft/m2.

 

Telekadó:

A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján a telekadó évi mértéke 301,-Ft/m2 megtartása mellett a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott EK-1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, a szabályzat XIX. fejezete szerinti telek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/m2.  Mentes az adó alól a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként  nyilvántartott üzleti célt nem szolgáló telke.

 

Az építmény- és telekadóról az egyenlegértesítőt és csekket február hónapban küldjük az adóalanyok részére.

A 2018. január 1-jei állapot alapján a hatósági adatszolgáltatás szerinti adóalanyok részére a gépjármű egyenlegértesítőt, határozatot, csekket 2018. február hónapban kezdjük küldeni.

A talajterhelési díj bevallását a 2017. évi vízfogyasztásról 2018. március 31-ig kell benyújtani és a díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket február elején küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére.

Egyéb fontos tudnivaló:

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 2016. évtől változás, hogy párlat adójegyet a vámhatóságtól lehet igényelni.

Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az adóhatóság felhívása nélkül önként, adatbejelentés benyújtásával kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.

Gépjárműadó esetén a jármű eltulajdonítását, mentességgel kapcsolatos változást ugyancsak adatbejelentés útján kell bejelenteni.

Korábbi tájékoztatásainkban is hírt adtunk arról, hogy az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és a nem lakás célú épület, épületrész.

A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül mentes a „valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos olyan lakása, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységet (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybe vétele, elérhetőségi címkénti megjelölése,stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol, nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ.”

A lakás adómentességéhez a fenti feltételeknek kell megfelelni.

A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Amennyiben adóellenőrzéssel kerül megállapításra az adó, illetve a díj, úgy az adóhiány mellett a törvény szerinti adóbírság és késedelmi pótlék is kiszabásra kerül.

Az adóügyi nyomtatványok (adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a pesterzsebet.hu honlapról (az építményadó rendelet száma: 40/2012 (XII.07.) Ökr., a telekadó rendelet száma: 41/2012. (XII.07.) Ökr.)

Érdeklődni lehet személyesen (1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 25.), vagy telefonon a következő számokon:

Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1252, 1254.

Gépjárműadó: 283-0640/1258, 1257, 1025, 1325

Talajterhelési díj: 283-0640/1250,1225

Ezúton mondunk köszönetet azon adózóinknak, akik bevallási és adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.

Budapest Főváros XX. kerület

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Hatósági Osztály Adócsoportja