Adóhírek 2019

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2019. január 1-jén hatályba lépett változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról.

 

Elektronikus ügyintézés:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint minden gazdálkodó szervezet 2018. 01. 01-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal az E-papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu/) keresztül tudnak.

Az önkormányzati adóhatóság minden gazdálkodó szervezetnek kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hivatalos – régen tértivevényesen kézbesített – iratokat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Cégkapuval nem rendelkező szervezetekről bejelentést kell tennünk a Cégbíróság felé. Az át nem vett (meghiúsulási igazolás), érdemi döntést tartalmazó dokumentumok véglegessé válását követően végrehajtási eljárást kezdeményezünk. A Cégkapuval nem rendelkezők a helyben szokásos módon, Hirdetmény útján értesülhetnek a küldeményekről.

 

A képviselő-testület hatályban lévő helyi építményadó és telekadó rendelete nem módosult.

Építményadó: 2018. január 1-től a helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) számú rendelet 2/A §-a alapján a reklámhordozó után 5000 Ft/m2/év adót kell fizetni.

 Az építményadó évi mértéke továbbra is 1658 Ft/m2.

 

Telekadó:

A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján a telekadó évi mértéke 301 Ft/m2megtartása mellett a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott EK-1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, a szabályzat XIX. fejezete szerinti telek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/m2. Mentes az adó alól a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott üzleti célt nem szolgáló telke.

 

Az építmény- és telekadóról adószámla-kivonatot, csekket február hónapban küldjük az adóalanyok részére.

A 2019. január 1-jei állapot alapján a hatósági adatszolgáltatás szerinti adóalanyok részére a gépjárműadóról adószámla-kivonatot, határozatot, csekket 2019. február hónapban kezdjük küldeni.

A talajterhelési díj bevallását a 2018. évi vízfogyasztásról 2019. március 31-ig kell benyújtani és a díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket február elején küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére.

 

Egyéb fontos tudnivaló:

Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az adóhatóság felhívása nélkül, önként, adatbejelentés benyújtásával kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.

Gépjárműadó esetén a jármű eltulajdonítását, mentességgel kapcsolatos változást ugyancsak adatbejelentés útján kell bejelenteni.

A gépjárművekkel kapcsolatos adásvételi szerződést továbbra is kizárólag a Kormányablakokban (nem az Adócsoportnál) kell leadni/bejelenteni!

A határidőre nem fizető adózóval szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk, melynek költségátalánya minden esetben 5.000,- Ft.

Korábbi tájékoztatásainkban is hírt adtunk arról, hogy az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és a nem lakás célú épület, épületrész.

A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül mentes a „valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos olyan lakása, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységet (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi címként megjelölése stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol, nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ.”

A lakás adómentességéhez a fenti feltételeknek kell megfelelni.

A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.2016. évtől párlat adójegyet a vámhatóságtól lehet igényelni.

Az adóügyi nyomtatványok (adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a pesterzsebet.hu honlapról (az építményadó rendelet száma: 40/2012 (XII.07.) Ökr., a telekadó rendelet száma: 41/2012. (XII.07.) Ökr.)

Érdeklődni lehet személyesen (1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 25.), vagy telefonon a következő számokon:

Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1251, 1254.

Gépjárműadó: 283-0640/1258, 1257, 1025,

Talajterhelési díj: 283-0640/1250,1225

 

Ezúton mondunk köszönetet azon adózóinknak, akik bevallási és adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Adócsoportja