pesterzsebet

Adóhírek

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2023. január 1-jén hatályba lépő változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról:

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2023. január 1-jén hatályba lépő változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról:

Elektronikus ügyintézés:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, minden gazdálkodó szervezet ideértve az egyéni vállalkozókat is, 2018.01.01-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal az Elektronikus Önkormányzati Portálon (OHP) keresztül lehet, ahol online űrlapkitöltés és egyenleg lekérdezés működik. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az önkormányzati adóhatóság minden gazdálkodó szervezetnek kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hivatalos – régen tértivevényesen kézbesített – iratokat! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Cégkapuval nem rendelkező szervezetekről bejelentést kell tennünk a Cégbíróság felé. Az át nem vett (meghiúsulási igazolás) érdemi döntést tartalmazó dokumentumok véglegessé válását követően végrehajtási eljárást kezdeményezünk. A Cégkapuval nem rendelkezők a helyben szokásos módon Hirdetmény útján értesülhetnek a küldeményekről.

A Képviselő-testület helyi építmény- és telekadó rendelete a 2022. évben nem módosult, így 2023-ban nem változott a helyi adóztatás mértéke.

Építményadó:

A helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) számú rendelet 2/A §-a alapján az építményadó évi mértéke továbbra is 1.658 Ft/m2. Az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és a nem lakás célú épület, épületrész. A magánszemély adóalany mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt építményadó vonatkozásában adófizetési kötelezettség nem terheli. A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül mentes a valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik.

Telekadó:

A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján a telekadó évi mértéke 301,-Ft/m2 megtartása mellett a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott EK-1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, a szabályzat XIX. fejezete szerinti telek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/m2. Mentes az adó alól a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott üzleti célt nem szolgáló telke. 

Az építmény- és telekadóról adószámla kivonatot, csekket február hónapban küldünk az adóalanyok részére. Az adót két részletben, 2023. március 16. és 2023. szeptember 15-ig kell megfizetni.

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló törvény módosítása alapján 2021. január 1-től a belföldi gépjárművek adóztatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe került.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni, melyről február hónapban küldünk egyenlegértesítőt!

Talajterhelési díj:

A talajterhelési díj bevallását a 2022. évi vízfogyasztásról 2023. március 31-ig kell benyújtani és a díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket február elején küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére.  

Egyéb fontos tudnivaló:

Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az adóhatóság felhívása nélkül önként, adatbejelentés benyújtásával kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.

A gépjárművekkel kapcsolatos adásvételi szerződést továbbra is kizárólag a Kormányablakokban (nem az Adócsoportnál) kell leadni/bejelenteni! 

A határidőre nem fizető adózóval szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk, melynek költségáltalánya minden esetben 5.000,- Ft.

A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 2016. évtől párlat adójegyet a vámhatóságtól lehet igényelni.

Magánszemélyek részére az adóügyi nyomtatványok (adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a www.pesterzsebet.hu/Ügyintézés/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Adóügyekkel kapcsolatos nyomtatványok  oldalról.

Érdeklődni lehet személyesen (1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 26.), vagy telefonon a következő számokon:

Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1261, 1265, 
Gépjárműadó: 283-0640/1264
Talajterhelési díj: 283-0640/1261, 1264