pesterzsebet

Adóhírek

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2024. január 1-jén hatályba lépő változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról:

Elektronikus ügyintézés:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, minden gazdálkodó szervezet ideértve az egyéni vállalkozókat is, 2018.01.01-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal az Elektronikus Önkormányzati Portálon (OHP) keresztül lehet, ahol online űrlapkitöltés és egyenleg lekérdezés működik. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az önkormányzati adóhatóság minden gazdálkodó szervezetnek kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hivatalos – régen tértivevényesen kézbesített – iratokat! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Cégkapuval nem rendelkező szervezetekről bejelentést kell tennünk a Cégbíróság felé. Az át nem vett (meghiúsulási igazolás) érdemi döntést tartalmazó dokumentumok véglegessé válását követően végrehajtási eljárást kezdeményezünk. A Cégkapuval nem rendelkezők a helyben szokásos módon Hirdetmény útján értesülhetnek a küldeményekről.

A Képviselő-testület helyi építményadó rendelete a 2023. évben nem módosult, a telekadó rendelet módosítása mértékemelést nem tartalmazott, így 2024-ben nem változott a helyi adóztatás mértéke.

Építményadó:

A helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) számú rendelet 2/A §-a alapján az építményadó évi mértéke továbbra is 1.658 Ft/m2. Az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és a nem lakás célú épület, épületrész. A magánszemély adóalany mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt építményadó vonatkozásában adófizetési kötelezettség nem terheli. A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül mentes a valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik.

Telekadó:

A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján a telekadó évi mértéke 301,-Ft/m2 megtartása mellett a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott EK-1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, a szabályzat XIV. fejezete szerinti sportcélú telek és XIX. fejezete szerinti erdő telek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/m2. Mentes az adó alól a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott üzleti célt nem szolgáló telke. 

Az építmény- és telekadóról adószámla kivonatot, csekket február hónapban küldünk az adóalanyok részére. Az adót két részletben, 2024. március 16. és 2024. szeptember 15-ig kell megfizetni.

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló törvény módosítása alapján 2021. január 1-től a belföldi gépjárművek adóztatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe került.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni, melyről február hónapban küldünk egyenlegértesítőt!

Talajterhelési díj:

A talajterhelési díj bevallását a 2023. évi vízfogyasztásról 2024. március 31-ig kell benyújtani és a díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket február elején küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére.  

Idegenforgalmi adó

A Képviselő-testület 2023.09.28-án úgy határozott, hogy nem adja beleegyezését ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót 2024. adóévre Budapest Főváros Önkormányzata vesse ki, így megalkotta az idegenforgalmi adóról szóló 40/2023. (X.11.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), mely 2024.01.01. napján lépett hatályba.

Felhívjuk a kerületi szállásadók figyelmét, hogy Adócsoportunk felé az első bevallási- és fizetési kötelezettséget az ide vonatkozó jogszabályok alapján önadózással kell teljesíteni a Rendelet 7. § alapján 2024. február 15-ig.

Egyéb fontos tudnivaló:

Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az adóhatóság felhívása nélkül önként, adatbejelentés benyújtásával kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.

A gépjárművekkel kapcsolatos adásvételi szerződést továbbra is kizárólag a Kormányablakokban (nem az Adócsoportnál) kell leadni/bejelenteni! 

A határidőre nem fizető adózóval szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk, melynek költségáltalánya minden esetben 10.000,- Ft.

A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 2016. évtől párlat adójegyet a vámhatóságtól lehet igényelni.

Magánszemélyek részére az adóügyi nyomtatványok (adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a www.pesterzsebet.hu/Ügyintézés- E-ügyintézés/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Adóügyekkel kapcsolatos nyomtatványok oldalról.

Érdeklődni lehet személyesen (1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 26.), vagy telefonon a következő számokon:

Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1261, 1265, 

Gépjárműadó: 283-0640/1264

Talajterhelési díj: 283-0640/1261, 1264

Idegenforgalmi adó: 283-0640/1725 

Ezúton mondunk köszönetet azon adózóinknak, akik bevallási és adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.