pesterzsebet

Adóhírek

                                                                 Tisztelt Adózók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az építményadó és a telekadó 2024. II. félévben esedékes összegének befizetési határideje:

2024. szeptember 16.

Az önkormányzati adókról 2024. februárban az egyenlegértesítő mellett a II. félévi adóról szóló csekket is megküldtük. 

Idegenforgalmi adó tekintetében felhívjuk a kerületi szállásadók figyelmét, hogy Adócsoportunk felé a bevallási- és fizetési kötelezettséget az ide vonatkozó jogszabályok alapján önadózással kell teljesíteni havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

Amennyiben további információra (befizetési csekkre) tartanak igényt, kérjük, hogy az Adócsoportot szíveskedjenek személyesen (fszt/26.), vagy telefonon helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1265, 1261, talajterhelési díj: 283-0640/1261, 1264, gépjárműadó (2021. év előtti) hátralék: 283-0640/1264 megkeresni. A határidőt követő befizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, ezért kérjük a fenti időpontig adóik rendezését.

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, minden gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó 2018.01.01-től elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a lent hivatkozott Portálon lehetőségük van Ügyfélkapus bejelentkezést követően egyéni számlájuk online megtekintésére, és a bankkártyával történő fizetés is lehetséges. (Adóegyenleg lekérdezés menüpont)

Önkormányzati adóhatóságunk minden gazdálkodó szervezetnek és az egyéni vállalkozónak is kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hivatalos iratokat! 

Hivatalunk elektronikus elérhetőségei a következők:

Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük.