Tisztelt Pesterzsébetiek!

Pesterzsébet Önkormányzata, ahogy eddig is, ezután is igyekszik mindent megtenni azokért, akiknek anyagi teljesítőképességét a koronavírussal kapcsolatos helyzet veszélyezteti, elnehezíti.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom a szociális bérlakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői/használóit, valamint a közterülethasználati díj fizetésére kötelezetteket, hogy Önkormányzatunk az ezt kérelmezők részére 2020. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig felfüggeszti az említett díjfizetési kötelezettségeket.

A fizetési kötelezettség felfüggesztése miatt meg nem fizetett bérleti/használati díjat a bérlőnek/használónak 2020. július 1. napjától 6 hónap időtartamban, havonta egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjáig kell megfizetnie az Önkormányzat részére, az aktuális bérleti/használati díj megfizetése mellett.

Tájékoztatom Önöket, hogy a díjfizetési kötelezettség felfüggesztésére nem automatikusan, hanem kizárólag kérelemre kerül sor. Kérem, hogy csak abban az esetben vegyék igénybe ezt a lehetőséget, ha anyagi helyzetük miatt ez feltétlenül szükséges. Aki teheti, fizesse tovább a díjakat.

Kérelmeiket elsősorban e-mailben (erre a címre: vagyongazdalkodas@pesterzsebet.hu) vagy elektronikus ügyintézés útján szíveskedjenek benyújtani, a postai utat csak ezek hiányában válasszák.

Szabados Ákos polgármester