pesterzsebet

Állás – Intézményfelügyeleti pénzügyi referens

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal munkatársat keres  intézményfelügyeleti pénzügyi referens munkakör betöltésére

Alkalmazási feltételek: 

 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazás (különös tekintettel Excel program)

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy
 • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

 • Pontosság, precizitás, határidők betartása 
 • Felelősségteljes, önálló munkavégzésre való alkalmasság

A jelentkezések elbírálásánál előny jelent: 

 • mérlegképes könyvelői végzettség 
 • 1-3 év közigazgatási gyakorlat
 • Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte

Ellátandó főbb feladatok: 

 • Közreműködés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésének összeállításával kapcsolatos feladatokban, közreműködés az intézményi költségvetést érintő költségvetési rendelet-tervezet elkészítésében, közreműködés az intézmények javaslatainak összeállításában. 
 • Közreműködés az Osztály éves költségvetésének összeállításában
 • Folyamatos kapcsolattartás a Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztályával, valamint az Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézményekkel.
 • Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak juttatási rendszerének kidolgozásában való közreműködés.
 • Közreműködés az Osztály feladataival kapcsolatos számviteli, pénzügyi vonatkozású képviselő-testületi/bizottsági előterjesztések elkészítésében.
 • Adatszolgáltatás elvégzése a Magyar Államkincstár részére (Ebr42, ÖNEGM rendszerekben) a normatíva elszámoláshoz, pályázati elszámoláshoz. 
 • Közreműködés a költségvetési törvényben foglalt önkormányzati támogatások igénylésével, elszámolásával, módosításával kapcsolatos feladatok ellátásában. 
 • A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatások (KIR) ellenőrzése.
 • Közreműködés az intézményeket érintő statisztikák elkészítésében.
 • Az Osztály által kezelt pályázatok költségvetésének, pénzügyi elszámolásának elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései irányadók.

Amit kínálunk: családias légkör, segítőkész, befogadó csapat, családbarát hozzáállás, plusz juttatások: cafeteria, bankkártya-hozzájárulás. 

Köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Benyújtandó iratok, igazolások:

– 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok, okmányok másolata

A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A munkakörrel kapcsolatban további információt Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán dr. Kántor-Papp Gabriella osztályvezető nyújt. (Telefon: 06-1/289-2511, e-mail: papp.gabriella@pesterzsebet.hu ).

A jelentkezés módja:

Elektronikus úton, dr. Kántor-Papp Gabriella osztályvezető részére a papp.gabriella@pesterzsebet.hu email címen keresztül. Az email tárgyában kérjük feltüntetni „intézményfelügyeleti pénzügyi referens jelentkezés”.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ / Adatvédelmi tájékoztatás:

A Hivatal a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából, a pályázó pályázati anyagában szereplő személyes adatait az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulás alapján kezeli. A pályázati anyagot a kiválasztási eljárás során a Hivatal Személyügyi Csoportja, a Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetői és a Hivatal vezetője ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére a Hivatal nem Önt választotta, személyes adatai a pályázati eljárást követően törlésre kerülnek. Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben Ön külön nyilatkozatban kéri, önéletrajza a későbbi álláslehetőségek betöltése érdekében megőrzésre kerül.