Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Álláshirdetés – belső ellenőr

2012.03.20

Gazdasági Ellátó Szervezet – Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1201 Budapest, Baross u. 73. belső ellenőr munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, Baross utca 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GESZ éves belső ellenőrzési tervében meghatározott feladatok végrehajtása a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv alapján. A belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése. Javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése, valamint a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések megfogalmazása. Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- informatikai rendszer-, és teljesítmény ellenőrzések lefolytatása a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményrendszerének figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Az alábbi szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik: jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, okleveles igazgatásszervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser, vagy olyan főiskolai , vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) kormányrendelet rendelkezik amely az előzőekben felsorolt felsőfokú végzettséget és emellett okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-, számviteli szakellenőri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői ,a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzi szakértői, felsőfokú költségvetési, vagy felsőfokú államháztartási szakképesítéssel rendelkezik.,
  •         költségvetési, pénzügyi, számviteli terület (oktatási- nevelési, szociális és egészségügyi) – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (pályázat elnyerése esetén erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, költségvetési ellenőri szak, felsőfokú államháztartási oklevél (költségvetési mérlegképes végzettség),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Sebők Teréz nyújt, a 285-6507; 421-1070 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Ellátó Szervezet – Budapest címére történő megküldésével (1201 Budapest, Baross utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 335/2012 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.
  •         Elektronikus úton Horváthné Sebők Teréz részére a sebok.terez@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásra, a beküldött pályázatok előszűrését követően, személyes meghallgatásra kerül sor. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek maradéktalanul megfelel és határidőre benyújtásra került.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Pesterzsebet.hu – 2012. március 23.

Last modified: 2017.09.28

Comments are closed.

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet