kút víz

Az engedély nélkül létesített kutakkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A világhálón sajnos nagyon sok félrevezető információ található meg, a saját telken létesített, ásott, vagy fúrt kutakkal kapcsolatban. Az alábbi információk közzétételével, az Önkormányzat szeretné elősegíteni, a felmerülő problémák megoldását. Íme a leggyakrabban előforduló kérdések, és a válaszok:

Kinek kell engedélyeztetni fúrt kutat?
Mindenkinek, akinek az ingatlanán van ásott vagy fúrt kút. A fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesítettek.

Abban az esetben is kell engedély, ha valaki már így vette/örökölte az ingatlant?
Attól függetlenül, hogy ki fúratta a kutat, a jelenlegi tulajdonosnak engedéllyel kell rendelkeznie.

Csak az 50 m-nél mélyebb kutakat kell bejelenteni
Nem, minden engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutat be kell jelenteni, mélységtől függetlenül.

Lehet, hogy korábban már be volt jelentve a kút
Az Önkormányzat sajnos ebben nem tud segíteni, nincs korábbi nyilvántartás, vagyis aki nem tudja igazolni, annak az engedélyeztetést el kell végeznie.

Nem ismert ki volt a kútfúró/már nem él a kútfúró
Nem azzal kell a fúrt kutak esetében a nyilatkozatot aláíratni, aki a tényleges kútfúró volt, bármelyik engedéllyel rendelkező kútfúró, vagy vízmérnök aláírhatja.

Az Önkormányzat tudna ajánlani kútfúrót?
Az Önkormányzat nem tud kútfúrót ajánlani.

Amikor létesült a kút, még nem kellett rá engedély (az 1900-as évek elején), akkor is kell most engedélyeztetni?
A létesítés időpontjától függetlenül, kell rá engedély

Honnan kaphatok nyomtatványt az engedélyeztetéshez?
A Hivatal honlapján és a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal portáján

Törvényi háttér és jogszabályok

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2021. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának lenti feltételei fennállnak.

A mentesség a 2021 január 1-jét követően engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően létesített kutakra nem vonatkozik!

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak alapján minden olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely az alább leírt feltételeket együttesen teljesíti:

  • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  •  nem gazdasági célú vízigény,

a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

Fentiek alapján, ha Budapest XX. Pesterzsébeten

  • magánszemély, és
  • az ingatlanán van épület vagy építésre jogosító határozat, és
  • a kútból kitermelt vízigénye nem haladja meg az 500m3/év mennyiséget, és
  • saját célra használja, (pl saját kertet locsol)

a helyi jegyzőtől kell az engedélyt megkérni.

A fennmaradási engedély kérelemhez ásott kút esetén az alább felsoroltak csatolására van szükség:

–        nyilatkozat nyomtatvány kitöltése,

–        tulajdonjog igazolása (3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, tulajdonszerzést bizonyító egyéb irat),

–        több tulajdonos esetén a tulajdonosok hozzájárulása,

–        ha az ingatlan nem a kérelmező tulajdona: az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolása, a vízilétesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodás,

–        amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása,

–        fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

A fennmaradási engedély kérelemhez fúrt kút esetén az alább felsoroltak csatolására van szükség:

–        nyilatkozat nyomtatvány kitöltése,

–        tulajdonjog igazolása (3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, tulajdonszerzést bizonyító egyéb irat),

–        több tulajdonos esetén a tulajdonosok hozzájárulása,

–        ha az ingatlan nem a kérelmező tulajdona: az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolása, a vízilétesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodás,

–        amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása,

–        a tervező mérnöki jogosultságát, vagy a kútfúró megnevezését és szakmai bizonyítványát / a cégkivonatot, mely igazolja a jogosultságát,

–        fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj fizetése alól.

A kérelem benyújtásához szükséges kérelem formanyomtatvány elérhető itt:

A dokumentumokat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályához lehet benyújtani hivatali kapun keresztül vagy postai úton.

(Fotó:Pxhere.com)