Bölcsődevezetői állás

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Bölcsődevezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

A bölcsőde vezetői feladatainak ellátása, a nevelő-gondozó munka irányítása, ellenőrzése. A bölcsőde szakszerű és törvényes működtetése. 

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek

Főiskola, 15/1998 NM rendeletben meghatározottak szerint, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség Egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

• Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

Bölcsőde vezetői területen szerzett – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák

Kiváló problémamegoldó és tárgyalóképesség, empátia, terhelhetőség, jogszabályok magas szintű ismerete. Kiváló konfliktuskezelés, bölcsődei gondozás területén magas szintű jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=igxilulvh7

-a bölcsőde vezetésére vonatkozó szakmai program
-részletes szakmai és személyes önéletrajz iskolai végzettséget
-szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata 
-a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakali Tibor intézményvezető helyettes nyújt, a 1/283-0227 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K00681/1/2022, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető. Elektronikus úton Szakali Tibor részére a szakali.tibor@hszi20.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15. 

A közigállás publikálási időpontja: 2022. május 10. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.