Bontási hirdetmény

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a képviselő-testület 136/2022. (VI. 16.) határozata alapján jelen hirdetmény útján vállalkozókat keres a kizárólagos tulajdonát képező, 176170 hrsz-ú Nagysándor József utca 118. szám alatti épületegyüttes bontási munkáinak elvégzésére. 

Az épületegyüttes bontását a meglévő bontási tervdokumentáció szerint kell elvégezni, mely dokumentáció a Hivatal Városgazdálkodási Osztályánál előzetes időpontegyeztetés alapján megtekinthető.  

Az ingatlan bejárására, valamint a tervdokumentáció megtekintésére időpontegyeztetésre az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni: varosfejlesztes@pesterzsebet.hu

Ajánlattételi határidő: 2022. augusztus 31. 16.00 óra

Az érdeklődő vállalkozóktól előzetes árajánlatot kérünk, melyben meg kell jelölni a bontási munkák elvégzéséért elvárt vállalkozói díj nagyságrendi összegét, valamint a pályázó által a bontott anyagokért fizetendő díj nagyságrendi összegét is – mely a vállalkozói díjból levonásra kerül – az alábbi e-mail címre kell megküldeni: varosfejlesztes@pesterzsebet.hu, vagy személyesen leadni a Polgármesteri Hivatal (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) félemelet 51. irodájában. 

A benyújtott jelentkezések alapján az Hivatal Városgazdálkodási Osztálya rangsort állít fel. A munkák megrendeléséről, a fedezet biztosításáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt előreláthatólag 2022. szeptemberi ülésén. A fedezet biztosítását követően a konkrét ajánlattételre a hatályos jogszabályok alapján – az előzetes árajánlatokban foglaltak szerinti összeg alapulvételével – közbeszerzési eljárásban, vagy a hatályos beszerzési szabályzatban foglaltak szerinti egyszerű beszerzési eljárásban kerülhet sor. 

(Fotó: Pxhere.com)