Kategória: Oktatás

Pesterzsébet Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve a 2023. évre kiírja az „A” és „B” típusú BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot Az ösztöndíjakra
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a kerület általános iskola alsó tagozatos gyermekei részére az idei évben is biztosított nyári napközis tábort, melynek megszervezésére Horváthné Sebők Terézt, a GAMESZ
A lapban többek között olvashatunk:-összefoglalót a nyári szünet előtti utolsó önkormányzati testületi ülésről-az idei Közszolgálati és Pedagógusnap pesterzsébeti díjazottjairól-érdekes interjúkat az Év edzőjének választott Lázár Benjáminnal; valamint Csabai Róberttel,
Pedagógusnap alkalmából, jutalmakkal ismerte el Pesterzsébet Önkormányzata a kerületben dolgozó pedagógusok munkáját. A kerületben végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül Pesterzsébet Kiváló Pedagógiai és Kulturális Dolgozója 2022-ben: Szabó Ilona, a
Csabai Róbert, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikum igazgatója, Bárczy István-díjat vehetett át, példaértékű hivatástudata, kimagasló értékteremtő és hagyományőrző nevelői munkája, valamint magas színvonalú vezetői tevékenysége elismeréséül! A
A május 26-án megrendezett „Vitázik az ifjúság Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában” vitavetélkedő magyarországi döntőjében négy középiskolás diák találkozott, hogy egy nagyon aktuális témáról ütköztessék nézeteiket német nyelven. Oláh Gergely Péter, a
buborék gyerek
2022-ben a pesterzsébeti nyári napközis tábor 2022. július 04-e és augusztus 19-e (7 hét) között kerül megszervezésre, a Külső – Pesti Tankerület a Gyulai István Általános Iskolát jelölte ki
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig (ebben az évben 2022. augusztus 31-ig) a harmadik életévét
Évkezdés, új kicsi óvodások befogadása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)  bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények
FELHÍVÁS - A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.   6 évesek tankötelezettsége Az Nkt. 45.§