Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Hivatalban intézhető ügyek osztályok szerint

Hivatali ügyfélfogadásKözművelődési,Egészségügyi és Szociális OsztályBelső Ellenőrzési EgységHatósági OsztályFőépítészi IrodaJogi OsztályPénzügyi és Számviteli OsztályRendvédelmi OsztálySzemélyügyi OsztálySzervezési OsztályVárosgazdálkodási Osztály
A Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 14:30 18:00
Szerda 08:00 16:30
Péntek 08:00 11:30

A Hivatal munkarendje:
A Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben határozza meg.
A hivatali általános heti munkaidő: 40 óra.
A Hivatal dolgozóinak általános munkarendje (magában foglalja a munkaközi szünetet is) a következő:

Hétfő 08:00 18:00
Kedd 08:00 16:00
Szerda 08:00 16:30
Csütörtök 08:00 16:00
Péntek 08:00 13:30

A munkaközi szünet időtartama: 30 perc (12:00 – 14:00 óra között lehet igénybe venni).

A Hivatali pénztár nyitvatartási rendje:

Hétfő 14:30 17:30
Szerda 08:00 16:00 (Ebédidő: 12:00 – 12:30)
Péntek 08:00 11:30
 • Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében, azok felhasználására irányuló ellenőrzés
 • Belső ellenőrzés (Hivatalon belül)
 • Felügyeleti ellenőrzés (az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szerveknél)
 • Pénzügyi, gazdasági ügyekben szakmai konzultáció biztosítása, tanácsadási tevékenység ellátása
 • Tulajdonosi ellenőrzés (az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteknél)

Az ellenőrzött bejelentések e-mail címe: : ellenorzott.bejelentes@pesterzsebet.hu

Adóügyek

Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

Birtokvédelmi ügyek

Ebösszeírás

Kereskedelmi ügyek

Ipar és egyes szolgáltatási ügyek

Szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos ügyek

Rendezvénytartással kapcsolatos ügyek

Állatvédelemmel kapcsolatos ügyek

Hagyatéki ügyek

Hatósági Osztály hatósági ellenőrzési terve 2017

Főépítész munkakörébe tartozó fontosabb, Önt érintő feladatok a 190/2009 (IX.15.) Korm. rendelet alapján:

A főépítész szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, vezeti az önkormányzati tervtanácsot, szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit.

Közös felelősségünk, hogy Pesterzsébet épített környezete minél harmonikusabban, rendezettebben fejlődjön. Épített örökségünk, értékeink megóvása, az élhető környezethez való jog tiszteletben tartása mindannyiunk közös érdeke. A Főépítészi Iroda szívesen áll rendelkezésére, ha hatáskörünket érintő kérdése van. Előzetes konzultációra is van lehetőség tervekkel kapcsolatban, különösen, ha tervtanács illetve településképi véleményezési eljárás előtt álló tervről szeretne egyeztetni. Településrendezési módosításokról kikérjük az érintett városrészben élő lakosság véleményét, a fontosabb településrendezési kérdésekről lakossági fórumokat tartunk. Ezekről hirdetményt a honlapon és a kerületi újságban teszünk közzé.

Kérem, ha konzultálna, telefonon egyeztessen időpontot: 06 1 289 2553 telefonszámon.

Ha Ön építkezne, házat venne, vagy tervezőként megbízták, kérem alaposan tanulmányozza át az itt fellelhető, letölthető dokumentumokat. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat tartalmazza azokat a paramétereket, amelyeket be kell tartani az adott telken. Ennek melléklete a szabályozási tervlap, ahol megnézheti, hogy mely övezetbe tartozik az a telek, ahol építkezni szeretne. Honlapunk alsó részén elérhető Térinformatika használatával böngészheti kerületünk Szabályozási tervét is.

A Főépítészi Iroda felelős a térinformatikai szolgáltatás folyamatos fejlesztésért, karbantartásáért is. A térinformatikai rendszer nemcsak a hatósági munkát támogatja, hanem szemléletes módon tájékoztatja a pesterzsébetieket a különféle közérdekű információk térképi ábrázolása által (pl. építési szabályzat, orvosi, óvodai körzetek stb.).

R. Takács Eszter
Főépítész
06 1 289 2553
foepitesz@pesterzsebet.hu

LETÖLTÉSEK:

KÉSZ módosítás partnerségi egyeztetés Nagykőrösi út melletti területre

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Kerületi Építési Szabályzat módosítást kezdeményez a 195046/41, 195046/44, 195046/47, 195046/49, 195046/58, 195048/7, 195048/16 hrsz-ú területekre vonatkozóan.
A KÉSZ módosítás anyaga ITT érhető el.
Az egyeztetési anyaggal kapcsolatban észrevételt, véleményt a közzétételtől számított 8 napon belül tehet az alábbi módon:

 • papír alapon a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda – 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. címre,
 • elektronikusan a foepitesz@pesterzsebet.hu email címre megküldve.

17/2019. (V.21.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről (a 15/2021. (VI./30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Telepítési tanulmányterv /Budapest, XX. Zodony utca/

Módosított Kerületi Építési Szabályzat

                 A módosított Kerületi Építési Szabályzat 2. sz. melléklete

                A módosított Kerületi Építési Szabályzat 2. sz. melléklete

BME tervek Pesterzsébet Önkormányzatának megbízásából

DUNA Sétány – Pesterzsébet


Tervtanácsi rendelet – 2015-05-12 14:46:29

XX értékek táblázat Máté Zs – 2014-06-24 09:38:35

2017_partnerségi_rendelet – 2017-03-21 15:11:28

ERTEKALAPU_KONCEPCIO_2012 – 2015-02-05 11:52:36

ERTEKALAPU_KONCEPCIO_2012_MELLEKLETEK – 2015-02-05 11:52:56

Településrendezési eszközök:

Elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv – 2017-07-25 08:52:32

Településkép védelméről szóló rendelet

Kerületi Építési Szabályzat és mellékletei:

Hatályos Kerületi Építési Szabályzat egységes szerkezetben

18_2018. (VI.21.) ÖK. rendelet a KÉSZ módosításáról

1_2019. (I.25.) ÖK. rendelet a KÉSZ módosításáról

1/2019. (I.25) ÖK.sz. rendelettel jóváhagyott KÉSZ módosítás dokumentációja

 

Peres és nem peres (önkormányzati) ügyekkel kapcsolatos feladatok

Törvényességi ellenőrzés

Társasházak törvényességi felügyelete

Ingyenes jogi tanácsadás

Pénztár

Vevőszámlázási ügyek

Rendvédelmi Osztály elérhetőségei:

Hivatali ügyfél fogadási időben:    06-1-289-25-05;   06-1-289-25-08

Bejelentéseket a nap 24 órájában: 06-1-289-25-08;   06-20-255-58-42

E-mail: kozterulet-felugyelet@pesterzsebet.hu

LETÖLTÉSEK:


Elszállított gépjárművek

Kisállat tetem elszállítása

Kutyát csak pórázon, avagy az ebtartók tízparancsolata – 2015-03-27 11:25:32

Tisztségviselők fogadóóráinak intézése
 • Adatvédelemmel, közérdekű adatokkal kapcsolatos ügyek
 • Civil szervezetekkel, Civil Házzal kapcsolatos ügyek
 • Honlappal kapcsolatos feladatok, illetve egyéb, hivatali IT feladatok
 • Hivatalüzemeltetési, ellátási feladatok
 • Iratkezeléssel kapcsolatos feladatok (iktatás, kézbesítés, iratátvétel, kiadás, helyben szokásos kihirdetés, stb.)
 • Képviselő-testülettel, bizottságokkal, képviselőkkel kapcsolatos információk, feladatok
 • Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok
 • Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos ügyek
 • Pesterzsébet jelképhasználati, illetve névhasználati ügyek
 • Pesterzsébet díszpolgáraival, tiszteletbeli polgáraival, kitüntetettjeivel kapcsolatos ügyek intézése
 • Pesterzsébet Kártya igénylése, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok
 • Pesterzsébet újsággal kapcsolatos, illetve egyéb sajtó feladatok
 • Választási Információs Szolgálat (választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel, népszámlálással, ülnökválasztással kapcsolatos feladatok)

Környezetvédelemi és köztisztasági ügyek

Fakivágási engedély kérelem ügyek
Fakivágás engedély kérelem- nyomtatvány
Tájékoztató és nyilatkozat fakivágás engedély kérelemhez
Közterületi fákkal kapcsolatos gallyazási ügyek
Illegális hulladéklerakással, gyűjtögetéssel kapcsolatos ügyek
Köztisztasággal kapcsolatos ügyek
Zaj-, és rezgésvédelmi ügyek
Parlagfű bejelentése

 Közlekedéssel, forgalomtechnikával kapcsolatos ügyek

Forgalomszervezési, forgalomtechnikai ügyek
Út- és járdafelújítással, karbantartással kapcsolatos ügyek
Mozgássérült parkolók kijelölésének kérelme
Tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos ügyek (közterületek tekintetében)
Közútkezelői hozzájárulások
Útcsatlakozással kapcsolatos ügyek (kapubeálló)
Szakhatósági állásfoglalások
Közterületi burkolatbontási (munkakezdési) hozzájárulás
Munkakezdési hozzájárulás kérelem-nyomtatvány

Mélyépítési ügyek

Szennyvízcsatorna rákötéssel kapcsolatos ügyek
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek
Kutak létesítésével kapcsolatos ügyek
Kút vízjogi létesítési nyomtatvány
Tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról
Kutak fennmaradásának engedélyezése
Kút vízjogi fennmaradási és üzemeltetési nyomtatvány   

Vagyongazdálkodási ügyek

Helyi támogatások nyújtása

Helyiséggazdálkodással kapcsolatos ügyek

Lakásgazdálkodással kapcsolatos ügyek

Társasházakkal kapcsolatos ügyek
Telekügyek
Közterület-használati ügyek
Kárügyek
Gépjármű kárbejelentő nyomtatvány

Beruházások, felújítások

Intézmény felújítási, karbantartási ügyek

Közbeszerzési ügyek

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet