Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Hivatalban intézhető ügyek osztályok szerint

Hivatali ügyfélfogadásKözművelődési,Egészségügyi és Szociális OsztályBelső Ellenőrzési EgységHatósági OsztályHatósági Osztály - ÉpítésügyFőépítészi IrodaJogi OsztályPénzügyi és Számviteli OsztályRendvédelmi OsztálySzemélyügyi OsztálySzervezési OsztályVárosgazdálkodási Osztály
A Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 14:30 18:00
Szerda 08:00 16:30
Péntek 08:00 11:30

A Hivatal munkarendje: A Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben határozza meg. A hivatali általános heti munkaidő: 40 óra. A Hivatal dolgozóinak általános munkarendje (magában foglalja a munkaközi szünetet is) a következő:

Hétfő 08:00 18:00
Kedd 08:00 16:00
Szerda 08:00 16:30
Csütörtök 08:00 16:00
Péntek 08:00 13:30

A munkaközi szünet időtartama: 30 perc (12:00 – 14:00 óra között lehet igénybe venni). A Hivatali pénztár nyitvatartási rendje:

Hétfő 14:30 17:30
Szerda 08:00 16:00 (Ebédidő: 12:00 – 12:30)
Péntek 08:00 11:30
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében, azok felhasználására irányuló ellenőrzés Belső ellenőrzés (Hivatalon belül) Felügyeleti ellenőrzés (az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szerveknél) Pénzügyi, gazdasági ügyekben szakmai konzultáció biztosítása, tanácsadási tevékenység ellátása Tulajdonosi ellenőrzés (az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteknél)
Bontási engedélyezési eljárás Építési engedélyezési eljárás Építésügy körébe tartozó hatósági bizonyítványok kiadása Fennmaradási engedélyezési eljárás Használatbavétel tudomásulvételi eljárás Házszámozás Jogutódlás tudomásulvételi eljárás Összevont építésügyi hatósági engedély

Tájékoztató az építésügyi hatóság eljárásokról: http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

Tájékoztató az építésügyi hatósági engedélykérelem benyújtásáról: http://www.e-epites.hu/etdr/kerelembenyujtas-lepesrol-lepesre

Tájékoztató, segédletek az elektronikus építési napló vezetéséhez: http://www.e-epites.hu/e-naplo

Tájékoztató az egyszerű bejelentéshez és az e-naplóhoz: https://www.e-epites.hu/e-naplo/oktatasi-anyagok-segedletek

Építésügyi hatósági engedélykérelem nyomtatvány http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

További tájékoztatók az ÉTDR-ről: http://www.e-epites.hu/etdr/letoltes

LETÖLTÉSEK:

Egyszerű bejelentéssel végezhető tevékenységek – 2017-04-27 13:38:18 A kivitelezési dokumentáció tartalma legfeljebb 300 nm lakóépület egyszerű bejelentéséhez – 2017-01-10 11:21:45 A szakhatóságok részére szükséges tervdokumentációk tartalma – 2017-01-10 11:22:24 Az építésügyi hatósági eljárások illetéke – számlaszámok – 2017-03-20 13:54:00 Az építésügyi hatósági eljárásokban résztvevő szakhatóságok Az építésügyi hatósági ellenőrzések 2017. évi terve – 2017-01-18 13:50:41 Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma engedélyezési eljáráshoz – 2017-01-10 11:23:57 Építési engedély nélkül végezhető tevékenységek – 2017-01-10 11:20:48 Ép_hulladék_határérték – 2013-01-23 11:05:19 Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat – 2016-01-11 13:50:51 Statisztikai adatalap használatbavételhez – 2017-01-10 11:25:40 Statisztikai adatlap bontáshoz – 2017-01-10 11:25:57 Statisztikai adatlap építési engedélyezéshez – 2017-01-10 11:25:20 Tájékoztató a régészeti lelőhelyen egyszerű bejelentés alapján végezhető építkezésekhez – 2016-07-08 12:31:02

Főépítész munkakörébe tartozó fontosabb, Önt érintő feladatok a 190/2009 (IX.15.) Korm. rendelet alapján:

A főépítész szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, vezeti az önkormányzati tervtanácsot, szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit.

Közös felelősségünk, hogy Pesterzsébet épített környezete minél harmonikusabban, rendezettebben fejlődjön. Épített örökségünk, értékeink megóvása, az élhető környezethez való jog tiszteletben tartása mindannyiunk közös érdeke. A Főépítészi Iroda szívesen áll rendelkezésére, ha hatáskörünket érintő kérdése van. Előzetes konzultációra is van lehetőség tervekkel kapcsolatban, különösen, ha tervtanács illetve településképi véleményezési eljárás előtt álló tervről szeretne egyeztetni. Településrendezési módosításokról kikérjük az érintett városrészben élő lakosság véleményét, a fontosabb településrendezési kérdésekről lakossági fórumokat tartunk. Ezekről hirdetményt a honlapon és a kerületi újságban teszünk közzé.

Kérem, ha konzultálna, telefonon egyeztessen időpontot: 06 1 289 2553 telefonszámon.

Ha Ön építkezne, házat venne, vagy tervezőként megbízták, kérem alaposan tanulmányozza át az itt fellelhető, letölthető dokumentumokat. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat tartalmazza azokat a paramétereket, amelyeket be kell tartani az adott telken. Ennek melléklete a szabályozási tervlap, ahol megnézheti, hogy mely övezetbe tartozik az a telek, ahol építkezni szeretne. Honlapunk alsó részén elérhető Térinformatika használatával böngészheti kerületünk Szabályozási tervét is.

A Főépítészi Iroda felelős a térinformatikai szolgáltatás folyamatos fejlesztésért, karbantartásáért is. A térinformatikai rendszer nemcsak a hatósági munkát támogatja, hanem szemléletes módon tájékoztatja a pesterzsébetieket a különféle közérdekű információk térképi ábrázolása által (pl. építési szabályzat, orvosi, óvodai körzetek stb.).

R. Takács Eszter Főépítész 06 1 289 2553 foepitesz@pesterzsebet.hu

LETÖLTÉSEK:

BME tervek Pesterzsébet Önkormányzatának megbízásából

DUNA Sétány – Pesterzsébet

Tervtanácsi rendelet – 2015-05-12 14:46:29 XX értékek táblázat Máté Zs – 2014-06-24 09:38:35 2017_partnerségi_rendelet – 2017-03-21 15:11:28 ERTEKALAPU_KONCEPCIO_2012 – 2015-02-05 11:52:36 ERTEKALAPU_KONCEPCIO_2012_MELLEKLETEK – 2015-02-05 11:52:56

Településrendezési eszközök:

Elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv – 2017-07-25 08:52:32 Településkép védelméről szóló rendelet

Kerületi Építési Szabályzat és mellékletei:

Hatályos Kerületi Építési Szabályzat egységes szerkezetben 18_2018. (VI.21.) ÖK. rendelet a KÉSZ módosításáról 1_2019. (I.25.) ÖK. rendelet a KÉSZ módosításáról

1/2019. (I.25) ÖK.sz. rendelettel jóváhagyott KÉSZ módosítás dokumentációja

EU-s pályázatokkal kapcsolatos feladatok Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításával kapcsolatos feladatok Peres és nem peres (önkormányzati) ügyekkel kapcsolatos feladatok Törvényességi ellenőrzés
Pénztár Vevőszámlázási ügyek

Rendvédelmi Osztály elérhetőségei: Hivatali ügyfél fogadási időben:    06-1-289-25-05;   06-1-289-25-08 Bejelentéseket a nap 24 órájában: 06-1-289-25-08;   06-20-255-58-42 E-mail: kozterulet-felugyelet@pesterzsebet.hu

LETÖLTÉSEK: Elszállított gépjárművek Kisállat tetem elszállítása Kutyát csak pórázon, avagy az ebtartók tízparancsolata – 2015-03-27 11:25:32

Tisztségviselők fogadóóráinak intézése
Adatvédelemmel, közérdekű adatokkal kapcsolatos ügyek Civil szervezetekkel, Civil Házzal kapcsolatos ügyek Honlappal kapcsolatos feladatok, illetve egyéb, hivatali IT feladatok Hivatalüzemeltetési, ellátási feladatok Iratkezeléssel kapcsolatos feladatok (iktatás, kézbesítés, iratátvétel, kiadás, helyben szokásos kihirdetés, stb.) Képviselő-testülettel, bizottságokkal, képviselőkkel kapcsolatos információk, feladatok Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos ügyek Pesterzsébet jelképhasználati, illetve névhasználati ügyek Pesterzsébet díszpolgáraival, tiszteletbeli polgáraival, kitüntetettjeivel kapcsolatos ügyek intézése Pesterzsébet Kártya igénylése, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok Pesterzsébet újsággal kapcsolatos, illetve egyéb sajtó feladatok Választási Információs Szolgálat (választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel, népszámlálással, ülnökválasztással kapcsolatos feladatok)
Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet