Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Letölthető nyomtatványok

Adóügyekkel kapcsolatos nyomtatványokSzociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványokKözigazgatási ügyekkel kapcsolatos nyomtatványokNév és címerhasználattal kapcsolatos nyomtatványokVárosgazdálkodási ügyekkel kapcsolatos nyomtatványokÁtadott pénzeszköz kérelem - pályázat nyilatkozataiBirtokvédelmi és közigazgatási perPesterzsébet kártyával kapcsolatos nyomtatványokKözneveléssel kapcsolatos nyomtatványok

Általános adóügyi tájékoztatók és nyomtatványokFővárosi lakásrezsi támogatás dokumentumai

-Tájékoztató a fővárosi lakásrezsi támogatásról 2021
-Tájékoztató a fővárosi lakásrezsi támogatás 2021. Július 1-től megváltozott feltételeiről  

-Kérelem tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz
-Igénylőlap a távhőszolgáltatási  díjtámogatáshoz
-Igénylőlap a víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatáshoz
-Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételhez – /ÁRAM/
-Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételhez – /GÁZ/
-Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételéhez -/ÁRAM/
-Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételéhez -/GÁZ/

Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

háziorvosi_igazolás(_krónikus_betegségről+gyógyszerköltség) – 2015-05-14 14:30:05

kérelem _szociális tanulmányi támogatás

kérelem_oltási_támogatás

kérelem_rendkívüli_települési_támogatás

Formanyomtatvány _Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Formanyomtatvány_Környezettanulmány_Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Kérelem szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatáshoz

kérelem_sporttámogatás

kérelem_születési_támogatás

kérelem_települési_díjhátralék_csökkentési_támogatás – 2017-07-24 10:27:05

kérelem_települési_gyógyszer támogatás

kérelem_települési_lakásfenntartási_támogatás – 2017-07-24 10:27:49

Vagyonnyilatkozat

Birtokvédelmi és közigazgatási per – Birtokháborítás
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (ÁNYK) igénybevételével kötelesek benyújtani.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től.

Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. Ennek lehetővé tétele érdekében minden érintett szervezetnek saját elektronikus ÁNYK űrlapot kell készítenie és közzétennie honlapján, amelyhez az OBH által adott elektronikus nyomtatvány (közigazgatási perekben a K01, birtokvédelmi perekben a P26 jelzésű) szolgál mintaként.

A fentiek szerint elkészített saját űrlapok a Kapcsolódó dokumentumok alatt érhetőek el. Kérjük, hogy a közigazgatási peres ügyekben és a birtokvédelmi határozatok megváltoztatása iránti ügyekben a csatolt űrlapokat szíveskedjenek letölteni és alkalmazni!

A Pp. 340/B. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, a Pp. 341/J. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz (Pp. 330. § (2) bekezdés) Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a 330. § (2) bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

Letöltések

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben – P26 – 2016-07-14 13:05:24

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához-K01 – 2016-07-14 13:04:22

Útmutató az űrlapok használatáról és továbbításáról – 2017-06-12 14:06:44

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet