kutya

Ebtartási kisokos

Sajnos sok ebtulajdonos, nem figyelve környezetére, póráz és szájkosár nélkül, szabadon kóborolva sétáltatja kedvencét, ezáltal kisgyermekeket, felnőtteket, idősebbeket és más kutyákat egyaránt kitéve egy esetleges harapás, támadás veszélyének. Az alábbiakban egy csokorba szedtük a kutyatartókat érintő kötelezettségeket, melyek betartásával sok balesetet lehetne megelőzni.

Póráz nélküli-, gazdátlan-, kóborló ebek

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a szerint 

  1. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 
  1. Közterületen a kutya tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

Amennyiben ezen rendelkezések ellen vét a kutya tulajdonos, úgy őt a kerületi jegyző először felhívja a kormányrendeletben foglalt kötelezettségeinek betartására. Amennyiben az ebtartó a figyelmeztetés ellenére továbbra is vétséget követ el, úgy a jegyző állatvédelmi bírságot szab ki ellene, melynek alapösszege 75.000 Ft és ezt kell megszorozni a rendelkezés szerinti szorzószámokkal.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § alapján „Veszélyeztetés kutyával” szabálysértést követi el:

(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a)    a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b)   természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a          

      triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c)   szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével  

     – szállítja,

d  vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy        

   játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el. 

(3) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

Kutyaürülék

A kutyapiszok eltakarításáról a törvény 196. §-a szól „Köztiszatasági szabálysértés” megnevezéssel, miszerint:

(1) Aki

a) a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló épületet, vagy a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi,

b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

A szabálysértési törvényben meghatározottak megsértése esetén az ebtartó 6.500-65.000 Ft-ig terjedő helyszínbírsággal sújtható, melyet közterület-felügyelő is kiszabhat.

Állattartás szabályai

A 23/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelet 11.§-a szerint az alábbi „Állattartásra vonatkozó szabályok” irányadóak:

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az

  • a) Az ebtartó aki arról nem gondoskodik, hogy az eb a tartási helyét, vagy az ebtartó ingatlanának határait felügyelet nélkül ne hagyhassa el,
  • b) Az ebtartó aki az eb kiharapásának megakadályozását szolgáló kerítésről nem gondoskodik,
  • c) Az ebtartó aki a felügyelete alatt álló ebet a kijelölt kutyafuttató területén úgy engedi szabadon, hogy az a kutyafuttató határait elhagyhatja, illetve a szomszédos közterületre átharaphat,
  • d) Aki közintézménybe állatot – a vakvezető, illetve a segítő kutyát kivéve – bevisz vagy beenged, amennyiben az állat zavarja a közintézmény működését, vagy ha az intézmény házirendje erről rendelkezik,
  • e) Aki Pesterzsébet Önkormányzata által kijelölt közterületi zöldterületre e rendelet 2. melléklete szerinti kihelyezett tiltás esetén – a vakvezető, illetve a segítő kutyát kivéve – bevisz vagy beenged,
  • f) aki az általa tartott állattól származó, a lakóingatlan közös használatú területén található szennyeződést nem takarítja el

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a kutyafuttatók nem rendeltetésszerű használatával kárt okoz.

(3) Aki az (1) bekezdés e) pontja szerinti táblát engedély nélkül kihelyez, az a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki közterületen gazdátlan állatot etet. Ez alól a kivételt képez a kóbor macska, kutya, vadászgörény etetése, amennyiben az etetés az állat befogásának céljából történik, és az etető biztosítja a kóbor állat megfelelő elhelyezését vagy tartását. Ez alól kivételt képez énekesmadarak etetése, amennyiben az madáretetőben és rendszeres időközönként történik.

Az önkormányzati rendeletben foglalt szabályok megszegése esetén közterület-felügyelő közigazgatási helyszíni bírságot szabhat ki, melynek összege 10.000 – 50.000 Ft-ig terjed.

Kutyafuttatók a kerületben

A kulturált ebtartás biztosítása érdekében kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kerületünkben kizárólag a kutyafuttatók területén engedjék szabadon kutyáikat. 

Török Flóris utca – Határ út,

Török Flóris utca – Bíró Mihály utca,

Berkenye sétány 1.,

Tátra tér – Dobos utca,

Kulcsár utcai lakótelep – Vasút sor,

Vágóhíd utcai – Juta domb,

Gubacsi lakótelep – Zodony utca.

(Fotó:pxhere.com)