Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Egy lakásban, egy személy jogosul díjkompenzációra

2012.02.08

A Fővárosi Közgyűlés 2012. januári ülésén megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet értelmében a két típusú díjkompenzáció közül csak egy igényelhető, tehát egy lakásban csak egy személy lehet jogosult a díjkompenzációra.

TÁVHŐ-SZOLGÁLTATÁSI DÍJKOMPENZÁCIÓRA JOGOSULT

 • aki a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatása után közvetlenül, vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és
 • megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és
 • családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65.000,-Ft/fő összeget, vagy
 • gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő, vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 70.000,-Ft/fő összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg, havi összege családonként:

 • május és december hónapokban 1.500,-Ft
 • június-november hónapokban 500,-Ft
 • január-április hónapokban 3.000,-FtEgy évben, háztartásonként 18.000,-Ft összegben.

Távhő díjkompenzációval kapcsolatosan a Főtáv Zrt. 1116. Bp. XI. Kalotaszeg u. 31. címen személyesen és levélben is érdeklődhetnek a Vevői folyószámla kezelő csoportnál, vagy telefonon a 06-40-200-108-as telefonszámon adnak felvilágosítást.

VÍZ-, CSATORNA- ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJKOMPENZÁCIÓRA JOGOSULT

aki a Fővárosi Vízművek Zrt., FCSM Zrt., FKF Zrt. szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és

a) megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és

b) családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat, vagy más illetékes szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának időpontjáig

 • időskorúak járadékát, vagy
 • rendszeres szociális segélyt, vagy
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy
 • rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy

• a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki

 • közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
 • igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy

c) – családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000,-Ft/fő összeget,

– gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő vagy egyedül élőés havi nettó jövedelme nem haladja meg a 70 000,-Ft/fő összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg.

A díjkompenzáció havi összege:

vízszolgáltatás esetében: 350,-Ft

csatornaszolgáltatás esetében: 350,-Ft

szemétszállítási szolgáltatás esetében: 300,-Ft

Egy évben, háztartásonként 12.000,-Ft összegben.

A díjkompenzáció az igénylés benyújtását követő hónaptól,

de legkorábban 2012. márciustól – 2013. február hónapokra jár.

Aki korábban hátralékban maradt, az is beadhat díjkompenzációra kérelmet.

A Hálózat Alapítvány igénylőlapját a lakóhelyük szerint illetékes polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáin, kerületünkben az Ügyfélszolgálati-és Okmányosztályon (1201 Budapest XX., Vörösmarty u. 3.) vehetik át, amelyet ugyanitt kitöltve legkésőbb 2012. december 31-ig lehet leadni.

A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációra kérelmet benyújtók a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelési Csoportjánál (Bp. XI., Vahot u. 8. címen személyesen, vagy a 1518 Bp. Pf. 35. Támogatáskezelési Csoport írásban), vagy a következő telefonon: 38-28-712, vagy 38-28-713, vagy a 38-28-700/608-as melléken tájékozódhatnak, ahol probléma esetén készséggel adnak felvilágosítást

A HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY HÁTRALÉKKIEGYENLÍTŐ TÁMOGATÁSÁT a kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatánál lévő kérelem kitöltésével lehet kérni, ahol részletes tájékoztató kapható.

Az igénylőlapok – ITT és ITT – letölthetők.

Last modified: 2017.10.02

Comments are closed.

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet