Elektronikus úton várják a véleményeket

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján Budapest Főváros Önkormányzata megindította a
  • Budapest főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) Felülvizsgálatának véleményezési szakaszát,
Az elkészült tervek véleményezése kizárólag elektronikus úton történhet a Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)-(3) alapján.

A partnerségi egyeztetésről itt olvashatnak: https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/Fovarosi_telepulesrendezesi_eszkozok_partnersegi_egyeztetese_Hirdetmeny.docx

Az adatkezelési tájékoztató: https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/Adatkezelesi_tajekoztato-_partnersegi_egyeztetetes.pdf