Élelmezési csoportvezetőt keres a GAMESZ

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet élelmezési csoportvezető – mozgó pénzkezelő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest, XX., Baross u. 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GAMESZ oktatási telephelyei esetében az étkezési feladatokkal összefüggésben felmerülő adminisztrációk ellátása, normatíva elszámoláshoz adatszolgáltatás. A beszedési körzetébe tartozó intézményekre vonatkozóan a térítési díjak szedése a Multischool programban, készpénzes és átutalásos számlák kiállítása, kedvezményekre – diétás étkezésre jogosító dokumentációk kezelése, étkezési lemondások/pótrendelések intézése, étkezés kimutatásokkal kapcsolatos táblázatok elkészítése. Kapcsolattartás az étkezést biztosító partnerrel és az oktatási intézmények vezetőivel, valamint a konyhai dolgozókkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       jó kommunikációs készség
  •       magyar állampolgárság
  •       büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:

  •       Multischool program ismerete
  •       készpénzkezelői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenyei Judit nyújt, a +361 421 1071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Letenyei Judit részére a letenyei.judit@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.gesz20ker.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.