Életmentő adrenalin öninjektor

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 16-ai ülésén döntött arról, hogy a Pesterzsébet
Önkormányzatának fenntartása alatt álló óvodák (és tagintézményeik), bölcsődék, a Gyermekek
Átmeneti Otthona, valamint azon kerületi iskolák részére, ahol igényelték, az ellátotti korosztálynak
megfelelően a súlyos allergiás reakciók azonnali kezelésére szolgáló életmentő adrenalin
öninjektort biztosít.
A Képviselő-testület döntése alapján a fenti intézményekben már rendelkezésre állnak az EPIPEN
oldatos készítmények. Az intézmények munkatársainak és a pedagógusoknak a szakmai felkészítéséről
az Önkormányzat intézkedett, annak érdekében, hogy egy esetleges allergiás roham bekövetkeztekor
munkatársaink képesek legyenek felismerni a roham tüneteit, továbbá szakszerűen alkalmazni az
önbelövő adrenalin injekciót.