kert

Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért környezetszépítő verseny 2024-ben is

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi, Városfejlesztési és  Közbiztonsági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) meghirdeti a kerület lakossága részére az  „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” környezetszépítő pályázatot. A pályázaton családi házak,  valamint társasházak lakóközösségei jelentkezhetnek. 

Kertes házak kategóriában a családi házas övezetben lakó, zártkerttel is rendelkezők vehetnek részt,  akik házuk előtti közterületet igényesen kialakítják, gondosan ápolják, tisztán tartják. A Bizottság a  díjazásnál figyelembe fogja venni a magánkert ápoltságát is. 

A társasházak kategóriában egy- vagy többszintes társasházak indulhatnak, nevükben a közös  képviselő jelentkezhet. A jelentkezés tárgya egy pontosan körülhatárolt parkrész lehet, melyet a  társasház lakói gondoznak. 

A meghirdetett kategóriákban a Bizottság pontozási rendszer alapján fogja díjazni a mozgalom szempontjából kiemelkedő teljesítményt nyújtókat. 

A pályázat értékelését a Bizottság pontozás alapján végzi, különböző szempontok szerint.  • A pontozás alappontjait a környező zöldfelület és zártkert, illetve társasházak esetén a vállalt  parkterület gyommentessége, tisztasága és gondozottsága (cserjék metszése, fák kitányérozása,  beültetés, virágosítás) adják. Társasházak esetén számít a vállalt parkterület nagysága is. • További minőségi pontokat jelent az alkalmazott burkolatok és a kiültetett növények minősége, a  színek és formák, valamint az évszakok harmóniája. 

• Ezen kívül plusz pontokat jelent a részvétel az önkormányzati vagy civil szervezetek által  szervezett környezetszépítő akciókban történő részvétel, társasházak esetében a közösségi  együttműködés is.  

• Fontos szempont a tisztaság, a növényzet védelme, komposztálók használata, a szelektív  hulladékgyűjtés, konyhai kiskertek vagy veteményesek létesítése. Lényeges, hogy a kertek mennyire sokszínűek (biodiverzek). a növényzet mennyire harmonizál a környezettel (tájidegen  vagy őshonos fajok). A bírálatkor a Bizottság figyelembe veszi a madárgondozást, madáretetőket  vagy odúkat. 

A pályázatra jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, legkésőbb 2024. március 29. (péntek) 12:00 óráig. A nevezést elektronikus úton kell eljuttatni az alábbi címre:  varosfejlesztes@pesterzsebet.hu. A nevezéshez szükséges adatlap Budapest Főváros XX. kerület  Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le. 

Az érvényes jelentkezés feltételei: 

Az adatlapon a jelentkező nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadni (társasházak  esetében a közös képviselőét). Társasházak esetében meg kell adni a nevezni kívánt, gondozásra  vállalt zöldfelület pontos elhelyezkedését és nagyságát is. 

• A pályázaton résztvevőknek a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésén kívül külön dokumentációt  csak abban az esetben kell benyújtani, amennyiben plusz pontokat szeretnének kapni (különböző  önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett egyéb környezetszépítő akciókban történő  részvétel, társasházak esetén a közösségi együttműködés). Ilyen esetben szükséges csatolni egy  nyilatkozatot arról, hogy milyen eseményeken, mikor vettek részt, milyen eredménnyel, illetve  hogy hány ember gondozza a kertet és kinek mi a feladata. Ezt szintén írásban kell a jelentkezés  mellé csatolni legkésőbb 2024. március 29. (péntek) 12:00 óráig.

A pályázaton résztvevők értékelését a Bizottság végzi helyszíni szemle lapaján. A Bizottság a  szemle során látottakat fényképekkel dokumentálja és pontozza, mely alapján a legkiemelkedőbb résztvevőket díjazza.  

A díjazottak vásárlási utalványt kapnak. A díjazásra várhatóan 2024. június 8-án 10:00 órától a  Baba parkban megrendezett „Családok napja” eseményen fog sor kerülni. 

További információkért kereshetik Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatal  Városgazdálkodási Osztályán, Tóth Bettina városfejlesztési referenst 1201 Budapest, Kossuth Lajos  tér 1. félemelet 38. irodában, valamint a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu email címen. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a Hivatal a pályázatbeadással és a pályázati eljárás lebonyolításával összefüggésben birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács  2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése  tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR rendelet) összhangban  kezeli. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást  kapnak, a tájékoztatás az adatkezelés teljes időtartama alatt elérhető Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján (https://pesterzsebet.hu/e-ugyintezes/adatvedelem-gdpr/), valamint papíralapon a  Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán. Az adatkezelés teljes időtartama  alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@pesterzsebet.hu e-mail címen kérhető. 

Sok sikert kívánunk mindazoknak, akik egyet értenek az Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért  környezetszépítő verseny szellemiségével és hajlandók aktív, tevőleges szerepet vállalni benne. 

(Fotó: Pxhere.com)