FELHÍVÁS

Pesterzsébet Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve a 2020. évre kiírja az „A” és „B” típusú BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot

Az ösztöndíjakra azok pályázhatnak, akik:

  • kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
  • felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat – BURSA „A”
  • kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
  • 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
  • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
  • kizárólag azok a pályázók, akik évi felvételi eljárásban először nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik – BURSA „B”

Az „A” típusú pályázat időtartama 10 hónap (két egymást követő félév),

a „B” típusú pályázat időtartama 3×10 hónap (hat egymást követő félév).

Benyújtandó iratok:

„A”

– hallgatói jogviszony-igazolás eredetben

– igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó                           jövedelméről

– a szociális rászorultságot igazoló okiratok

– lakcímkártya másolat

„B”

– igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó                            jövedelméről

– a szociális rászorultságot igazoló okiratok

– jelenlegi oktatási intézményből tanulói jogviszony igazolás

– lakcímkártya másolat

A BURSA pályázat benyújtásának módja:

A https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  oldalon való egyszeri regisztráció, amelyet a pályázók a további években is használhatnak.

A kitöltött pályázati űrlapot (amelyet minden évben frissíteni kell) nyomtatott formában és aláírva a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolt mellékletekkel ellátott, határidőre beérkezett pályázatokat tekintjük érvényesnek!

 A részletes pályázati tájékoztató a Pesterzsébet honlapról https://www.pesterzsebet.hu letölthető, vagy átvehető személyesen az alább megjelölt címen, ügyfélfogadási időben.

A pályázatokról további tájékoztatást az oktatas@pesterzsebet.hu e-mail címen is kaphatnak. 

  

A pályázatokat postai úton, vagy személyesen, átvételi igazolás ellenében lehet leadni.

Levélcím:        Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály

1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 1. fsz. 12., valamint fsz. 8.

A borítékra írják rá: „BURSA-2020”

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. november 5.

Elbírálási határidő: 2019. december 5.

Az eredményről minden pályázót levélben értesítünk, fellebbezési lehetőség nincs!

Budapest, 2019. október 4.                                                             Szabados Ákos polgármester