Főépítészi Iroda

Főépítész munkakörébe tartozó fontosabb, Önt érintő feladatok a 190/2009 (IX.15.) Korm. rendelet alapján:

A főépítész szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, vezeti az önkormányzati tervtanácsot, szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit.

Közös felelősségünk, hogy Pesterzsébet épített környezete minél harmonikusabban, rendezettebben fejlődjön. Épített örökségünk, értékeink megóvása, az élhető környezethez való jog tiszteletben tartása mindannyiunk közös érdeke. A Főépítészi Iroda szívesen áll rendelkezésére, ha hatáskörünket érintő kérdése van. Előzetes konzultációra is van lehetőség tervekkel kapcsolatban, különösen, ha tervtanács illetve településképi véleményezési eljárás előtt álló tervről szeretne egyeztetni. Településrendezési módosításokról kikérjük az érintett városrészben élő lakosság véleményét, a fontosabb településrendezési kérdésekről lakossági fórumokat tartunk. Ezekről hirdetményt a honlapon és a kerületi újságban teszünk közzé.

Kérem, ha konzultálna, telefonon egyeztessen időpontot: 06 1 289 2553 telefonszámon.

Ha Ön építkezne, házat venne, vagy tervezőként megbízták, kérem alaposan tanulmányozza át az itt fellelhető, letölthető dokumentumokat. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat tartalmazza azokat a paramétereket, amelyeket be kell tartani az adott telken. Ennek melléklete a szabályozási tervlap, ahol megnézheti, hogy mely övezetbe tartozik az a telek, ahol építkezni szeretne. Honlapunk alsó részén elérhető Térinformatika használatával böngészheti kerületünk Szabályozási tervét is.

A Főépítészi Iroda felelős a térinformatikai szolgáltatás folyamatos fejlesztésért, karbantartásáért is. A térinformatikai rendszer nemcsak a hatósági munkát támogatja, hanem szemléletes módon tájékoztatja a pesterzsébetieket a különféle közérdekű információk térképi ábrázolása által (pl. építési szabályzat, orvosi, óvodai körzetek stb.).

R. Takács Eszter
Főépítész
06 1 289 2553
foepitesz@pesterzsebet.hu

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 17/2019 (V.21.) Ök. rendelete módosítás véleményezési anyaga elkészült.
Az egyeztetési anyaggal kapcsolatban észrevételt, véleményt a közzétételtől számított 30 napon belül tehet az alábbi módon:

  • papír alapon a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda – 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. címre,
  • elektronikusan a foepitesz@pesterzsebet.hu email címre megküldve.

A Főépítészi Iroda partnerségi egyeztetésre közzétette a jelenleg folyó Kerületi Építési Szabályzat módosítási terveit.

A rendezés alá vont három terület:

  • Nagysándor József u. 6-12.
  • Vasút nyomvonal korrekció
  • Zodony utca menti gazdasági terület
duna-setany
Duna Sétány - Pesterzsébet