Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!

Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!

Pesterzsébet Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága „Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!” címmel közösségépítő pályázatot ír ki a Budapest XX. kerületi lakosság részére.

A pályázatra szülői és kutyás közösségek jelentkezhetnek.

Játszótér kategóriában Pesterzsébeten lakó, szülői közösségek vehetnek részt, akik vállalják a közterületi, bárki által látogatható játszótér és a környező zöld sáv, parkrészlet megfelelő gondozását is. A pályázaton (legalább öt, külön háztartásban élő, nagykorú pesterzsébeti lakos, a pályázati kiírásban szereplő örökbefogadó nyilatkozat támogató aláírásával rendelkező) közösség indulhat.

Kutyafuttató kategóriában Pesterzsébeten lakó, kutyás közösségek vehetnek részt, akik vállalják a kutyafuttató és a környező zöld sáv megfelelő gondozását is. A bizottság azonban a pályázó közösség kiválasztásánál figyelembe fogja venni az örökbe fogadni kívánt kutyafuttató jelenlegi gondozottságát, tisztaságát is. A pályázaton (legalább öt, külön háztartásban élő, nagykorú pesterzsébeti lakos, a pályázati kiírásban szereplő örökbefogadó nyilatkozat támogató aláírásával rendelkező) közösség indulhat

Pontozás

A pályázatot a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság értékeli. A pályázatok rangsora pontozás alapján kerül meghatározásra.

  • A pontozásnál az alappontszámokat az adott közösség vállalásai, a játszótér-kutyafuttató és a környező zöld, vállalt parkterület gyommentessége, tisztasága, gondozottsága (pl. virágosítás) jelentik.
  • Számít a vállalt terület nagysága, és további pontokat jelent a házirend részvételi alapon történő kialakítása.
  • A bírálatkor figyelembe veszik az önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett környezetszépítő akciókban való részvételt.

Jelentkezés

A meghirdetett kategóriákban a bizottság a pontozási rendszer alapján felállított rangsor szerint értékeli a pályázókat. Kategóriánként a legmagasabb pontszámot elért pályázók fogadhatják örökbeaz általuk választott játszóteret, illetve kutyafuttatót. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázatok postai úton nyújthatók be az alábbi címre: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Városgazdálkodási Osztálya 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. vagy személyesen, ügyfélfogadási időben (H: 14.3018.00, SZ: 8.0016.30, P: 8.0011.00) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 38. szoba vagy elektronikus formában varosfejlesztes@pesterzsebet.hu email címen is benyújthatóak egy fájlként, .PDF formátumban

Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 1. (péntek) 12.00 óra. Késedelmesen érkező pályázat benyújtására nincs lehetőség! A pályázat benyújtási módjai: 

A pályázatokat a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra írják , hogy Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!pályázat.

Elektronikus benyújtás esetén a tárgyrovatában szerepelnie kell, hogy „‘Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!pályázat.

Az adatlap Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető. Az adatlapon a jelentkező nevét, címét, email címét, telefonszámát kell megadni, illetve az örökbefogadott játszótér, kutyafuttató, parkrész pontos elhelyezkedését, nagyságát is. A pályázatban résztvevőknek a kitöltött jelentkezési lapon kívül egyéb dokumentumot csak abban az esetben kell benyújtaniuk, ha részt vettek korábban önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett egyéb környezetszépítő akciókban való részvételt kell igazolni. (Nyilatkozat arról, hogy milyen eseményeken, mikor vettek részt, hány ember gondozza a kertet, kiknek mi a feladata ... stb.)

Értékelés

A pályázatok értékelése egyszeri helyszíni bejárás alapján történik. A bejárásokon tapasztaltakról fényképdokumentáció készül. A benyújtott pályázatok közül a legkiemelkedőbbek kerülnek kiválasztásra. Az egyes kategóriák kiválasztott közösségei szakmai és nem pénzbeli a játszóterek, kutyafuttatók, környező zöld felületek gondozását, szépítését elősegítő virágokat, facsemetéket, növényeket, homokot, földet, kerítésalapanyagot, festéket kapnak a vállalt feladat elvégzéséhez. A kiválasztott közösségek által örökbe fogadottjátszótérre, parkrészre, kutyafuttatóra kikerül egy évig az ezt igazoló tábla is, igény esetén a játszótér házirendjét is tartalmazó táblával együtt. A pályázatok várhatólag a 2022. május 10én esedékes ülés alkalmával kerülnek elbírálásra. További információkért a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu email címen érdeklődhetnek vagy telefonon Kertészné Kalász Nóra városfejlesztési referenst keressék a +36203506136 telefonszámon

 

(Pxhere.com)