kutyafuttato

Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!

 Pályázati felhívás „Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!”  közösségépítő versenyen való részvételre.
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Környezetvédelmi,  Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága  

„Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!” címmel  

közösségépítő pályázatot ír ki a Budapest XX. kerületi lakosság részére.  A pályázatra közösségek jelentkezhetnek. 

Játszótér kategóriában Pesterzsébeten lakó, szülői közösségek vehetnek részt, akik vállalják a közterületi, bárki által látogatható játszótér és a környező zöldfelület megfelelő gondozását is.  A pályázaton legalább öt, külön háztartásban élő, nagykorú pesterzsébeti lakosból álló  közösség indulhat, akik a pályázati kiírásban szereplő örökbefogadó nyilatkozat aláírják. 

Kutyafuttató kategóriában Pesterzsébeten lakó, kutyás közösségek vehetnek részt, akik  vállalják a kutyafuttató és a környező zöldfelület megfelelő gondozását is. A bizottság  azonban a pályázó közösség kiválasztásánál figyelembe fogja venni az örökbe fogadni kívánt kutyafuttató jelenlegi gondozottságát, tisztaságát is. A pályázaton legalább öt, külön  háztartásban élő, nagykorú pesterzsébeti lakosból álló közösség indulhat, akik a pályázati  kiírásban szereplő örökbefogadó nyilatkozat aláírják. 

A pályázatot a Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság értékeli. A  pályázatok rangsora pontozás alapján kerül meghatározásra. A pontozásnál az  alappontszámokat az adott közösség vállalásai, a játszótér, illetve kutyafuttató és a környező  zöldfelület gyommentessége, tisztasága, gondozottsága jelentik. Számít a vállalt terület  nagysága, és további pontokat jelent a házirend részvételi alapon történő kialakítása. 

A bírálatkor figyelembe vesszük az önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett  környezetszépítő akciókban való részvételt. 

A meghirdetett kategóriákban a bizottság a pontozási rendszer alapján felállított rangsor  szerint értékeli a pályázókat. Kategóriánként a legmagasabb pontszámot elért pályázók  „fogadhatják örökbe” az általuk választott játszóteret, illetve kutyafuttatót. 

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be  a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címen egy fájlként, .PDF formátumban

Pályázatok benyújtásának határideje: 2024. március 29. (péntek) 12.00 óra. Késedelmesen érkező pályázat benyújtására nincs lehetőség!  

A pályázat benyújtási módjai: 

– A tárgyrovatában szerepelnie kell, hogy „Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód!” pályázat 

Az adatlap Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le.  Az adatlapon a jelentkező nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát kell megadni, illetve az  örökbefogadott játszótér, kutyafuttató, parkrész pontos elhelyezkedését, nagyságát is. 

A pályázatban résztvevőknek a kitöltött jelentkezési lapon kívül egyéb dokumentumot csak  abban az esetben kell benyújtaniuk, ha részt vettek korábban önkormányzati vagy civil  szervezetek által szervezett egyéb környezetszépítő akciókban, a részvételt igazolni kell.  (Nyilatkozat arról, hogy milyen eseményeken, mikor vettek részt, hány ember gondozza a  kertet, kiknek mi a feladata, stb.).  

A pályázatok értékelése egyszeri helyszíni bejárás alapján történik. A bejárásokon  tapasztaltakról fényképdokumentáció készül. A benyújtott pályázatok közül a  legkiemelkedőbbek kerülnek kiválasztásra. 

Az egyes kategóriák kiválasztott közösségei szakmai és nem pénzbeli – a játszóterek,  kutyafuttatók, környező zöldfelületek gondozását, szépítését elősegítő növényeket, facsemetéket, homokot, földet, kerítésalapanyagot, festéket, ecsetet – támogatást kapnak a  vállalt feladat elvégzéséhez. A kiválasztott közösségek által „örökbe fogadott” játszótérre,  parkrészre, kutyafuttatóra kikerül egy évig az ezt igazoló tábla is, igény esetén a játszótér  házirendjét is tartalmazó táblával együtt. 

A pályázatok várhatóan a 2024. május 7-én esedékes ülés alkalmával kerülnek elbírálásra. További információkért a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címen érdeklődhetnek. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a Hivatal a pályázatbeadással és a pályázati eljárás lebonyolításával összefüggésben birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és  a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR  rendelet) összhangban kezeli. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek az  adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az adatkezelés teljes  időtartama alatt elérhető Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján (https://pesterzsebet.hu/ugyintezes-e-ugyintezes/ugyintezes/adatvedelem-gdpr/-gdpr/), valamint papíralapon a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán. Az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről  tájékoztatás az adatvedelem@pesterzsebet.hu e-mail címen kérhető. 

Sok sikert kívánunk mindazoknak, akik egyetértenek az Fogadd örökbe a játszótered,  parkod, kutyafuttatód! közösségépítő verseny szellemiségével, és hajlandók aktív, tevőleges  szerepet vállalni benne! 

(Fotó:pxhere.com)