faültetés

Fogadj örökbe egy fát! igényfelmérés 2023 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi, Városfejlesztési és  Közbiztonsági Bizottsága, 2023. évben is meghirdeti a kerület lakossága  részére a „Fogadj örökbe egy fát” igényfelmérést.  

A felmérés célja

Pesterzsébet közterületeinek rendezettebbé és gondozottabbá tétele, a lakosság bevonása a  közterületek megszépítésébe. A közterületen található faállomány folyamatosan öregszik, új fák  ültetésére feltétlenül szükség van biológiai és esztétikai okokból egyaránt. 

A lakosság számára egyre fontosabb lakókörnyezetének élhetőbbé tétele, melyhez a környezetében  található növényzet nagyban hozzájárul. A felmérés lehetőséget nyújt a lakók számára, hogy az  Önkormányzat támogatásával ingatlana előtti közterületét megszépítse, az által, hogy az igényeinek és  az ingatlan előtti közterület lehetőségeinek megfelelő díszfát ültessen. 

A felmérés keretén belül az Önkormányzat vállalja, hogy a jelentkező által megjelölt helyen igényelt  fát/fákat elülteti, amennyiben a megjelölt területet adottságai ezt lehetővé teszik. 

A jelentkezési feltételei: 

1. Jelentkezhet minden, lakossági adatlapot kitöltő és aláíró, 18. életévét betöltött, pesterzsébeti  lakcímmel rendelkező magánszemély: a jelentkezés tárgyát képező közterülettel határos ingatlan  tulajdonosa, vagy az adott ingatlan tartós használatára jogosult személy (haszonélvező). 

Osztatlan közös tulajdon esetében (ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerint több  tulajdonosa is van) valamennyi tulajdonostárs együttesen terjeszthet elő kérelmet az ültetési  helyszín megjelölésével. A tulajdonostársak beleegyező nyilatkozatát az adatlaphoz mellékelni  szükséges. 

Társasházi közös tulajdon esetén a társasház közös képviselője jelentkezhet, ebben az esetben a  társasház támogató közgyűlési határozatát mellékelni szükséges. 

A jelentkezés kizárólag a saját tulajdonú/használatú ingatlan előtti közterületre vonatkozóan  nyújtható be, szomszédos ingatlanra nem. 

2. A jelentkező írásos nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a felmérés keretén belül elültetett  facsemete szakszerű gondozását, fenntartását saját költségén vállalja: 

– az ültetéstől számított legalább 3 évig gondozza: az április 1. és október 31. közötti időszakban  legalább heti 1 alkalommal tiszta vízzel történő öntözi, mely alkalmanként legalább 40 liter  vízzel történik, 

– az ültetéstől számított legalább 3 évig, tartós kánikula és szárazság esetén, június 1. és  augusztus 30. közötti időszakban legalább heti 2 alkalommal tiszta vízzel történő öntözését,  mely alkalmanként legalább 40 liter vízzel történik 

– ősszel, lombhullás idején saját költségén a lehullott lombot összegyűjti és az FKF Zrt. által  nyújtott zöldhulladék gyűjtés keretén belül elszállítja vagy saját ingatlanán komposztálja. 

– a fa környezetét rendben tartja, a fatányér és a fa másfél méteres körzetének folyamatos tisztán tartásáról, kézi gyommentesítéséről gondoskodik. 

3. A jelentkező az Önkormányzat felé írásos bejelentési kötelezettséget vállal arra az esetre, ha az  Önkormányzat által ültetett fa kiszárad (következő tavasszal nem zöldell ki), illetve  megrongálásra kerül. 

4. A jelentkező írásos nyilatkozatával vállalja, hogy amennyiben a felmérés keretén belül elültetett  a 3 éves gondozási időszakon belül elpusztul, annak pótlásáról saját költségén gondoskodik vagy  a pótlásra vonatkozó költséget megtéríti. A pótlást az Önkormányzat által megjelölt fafajokat  tartalmazó lista, valamint írásos egyeztetés alapján hajtja végre. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. május 21. Késedelmesen érkező jelentkezés benyújtására nincs lehetőség. 

A jelentkezés benyújtásának formája:  

https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/palyazati-felhivasok/.

A hiánytalanul kitöltött, dátummal és aláírással hitelesített lakossági adatlapot elektronikus úton (szkennelve) a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címre küldheti be. Levele tárgyában  hivatkozzon a „Fogadj Örökbe egy fát” címre. 

A jelentkezés benyújtható továbbá postai úton az alábbi címen: Budapest Főváros XX. Kerület  Pesterzsébet Önkormányzata, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. A borítékon hivatkozzon a „Fogadj  Örökbe egy fát” címre. 

További információk: Az igényfelméréssel kapcsolatos kérdéseit felteheti a  varosfejlesztes@pesterzsebet.hu hu e-mail címen, valamint Soltész Viktória fasorfenntartási  referensnek telefonon a +36-1-289-2531 telefonszámon. 

Érvényesség feltételei: Érvényesnek tekinthető az a jelentkezés, mely időben beérkezik a fent  felsorolt elérhetőségek valamelyikére. A lakossági adatlap hiánytalanul kitöltésre került és a  szükséges mellékleteket tartalmazza (jelentkezési feltételek osztatlan közös tulajdon vagy társasházi  közös tulajdon esetében). A jelentkezés benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.