Folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás Pest megyében

Folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás Pest megyében

A MONTÁZS projektet európai uniós támogatásból a Szociálpolitikai Innovációs Nonprofit Kft. valósította meg. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése volt.

A projekt folytatódik

Bár a MONTÁZS projekt keretében működő fogyatékosságügyi tanácsadás modellprogramja 2021 végén lezárult, a népszerű szolgáltatás továbbra is elérhető lesz országszerte. Az érintettek életminőségének javítását célzó speciális szolgáltatást Pest megyében a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény látja el a jövőben. A szervezet erről január 24-én tartott információs napot

A MONTÁZS projekt keretében az elmúlt 4 évben modellprogramok valósultak meg a fogyatékosságügy olyan szakterületein, ahol ellátási hiány volt tapasztalható, így az autizmussal élő emberek, a felnőtt korú beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek és a komplex kommunikációs igényű gyermekek és felnőttek ellátása területén is. 

A projekt egyik legsikeresebb modellprogramja a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás volt. A 2018-tól működő országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat egységes tudásbázissal rendelkező, a helyi igényekre alapozott szolgáltatási struktúrát biztosított a fogyatékos személyek és családtagjaik, valamint a szakemberek számára. A tanácsadók speciális ismeretekkel, tudással rendelkeztek a fogyatékosságügy területéről. 

Pest megyében A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény segít

Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei igazolják, hogy a fogyatékosságügyi tanácsadás beváltotta a hozzá fűzött szakmai elképzeléseket, szükség van a helyi igényekre reagáló szolgáltatásra, fontos, hogy a fogyatékos emberek és családtagjaik a számukra fontos, speciális információkat egy helyen elérjék. A szolgáltatás 2022. január 1-től az emberi erőforrások minisztere által kijelölt családsegítő központokhoz került, ahol a fogyatékosságügyi tanácsadók új keretek között, de hasonló szakmai tartalommal várják a kliensek, szakemberek megkeresését. 

Pest megyében a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatást a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény látja el. Az intézmény erről  január 24-én információs napot tartott a járásban működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok, valamint civil szervezetek részére a MONTÁZS projekt munkatársainak szakmai segítségével, közreműködésével. Itt bemutatták a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás eredményeit, tapasztalatait, és szó esett a tervekről  is.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményben két fogyatékosságügyi tanácsadó várja az érintettek, hozzátartozóik, valamint a szakemberek megkereséseit az alábbi elérhetőségeken: 

Deák Julianna: deak.julianna@dunakanyari.hu

Bognár Réka: bognar.reka@dunakanyari.hu.