asszisztens

Gazdasági asszisztenst keres a GAMESZ

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Gazdasági asszisztens munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Szabályzatok és levelek iktatása, postára adása, postafiók ellenőrzése, hivatalos e-mail fiók kezelése. Készletgazdálkodás és selejtezésben való részvétel. Jelenléti ív elkészítése, szabadságok nyilvántartása, szabadságok kiírása. Irodaszerek és egyéb beszerzések lebonyolítása. Kapcsolattartás a partnerekkel. Honlap kezelése, aktualizálása. Hivatalos levelek kézbesítése a Felettes szerv felé. Álláshirdetések közzététele. Egyéb ad-hoc jellegű asszisztensi feladatok.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A GAMESZ a saját, valamint az Intézmények, (nevelési oktatási intézmények (óvodák), szociális-, egészségügyi-, közművelődési és kulturális intézmények) tekintetében ellátja a gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, adatszolgáltatási, beszámolási, ellenőrzési feladatokat, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak szerint.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázatokat a munkaugy@gesz20ker.hu e-mail címre várjuk. Kiírással kapcsolatban további információt Letenyei Judit gazdasági vezető nyújt a 061 421 1071 telefonszámon.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, Középiskolai vagy Gimnáziumi érettségi

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
Középfokú képesítés
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök: Államháztartási gazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.05. 08:00

A pályázat elbírálásának módja:  Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.09. 08:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.gesz20ker.hu, www.pesterzsebet.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.02.12.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.01.22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

(Fotó: Pxhere.com)