pesterzsebet

Határozat az önkormányzati képviselők létszámáról

Dr. Demjanovich Orsolya, a Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata, a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (továbbiakban: Ve.) foglalt jogkörénél fogva megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választására kiterjedő hatállyal Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma: 17 fő, melyből 

12 egyéni választókerületi, valamint 

5 kompenzációs listás mandátum

Jelen határozatot meghozatalának napján Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 61. § (1) bekezdésében meghatározott helyben szokásos módon, azaz a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) központi hirdetőtábláján (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) kifüggesztés útján, ezzel egy időben az önkormányzat hivatalos honlapján (www.pesterzsebet.hu) történő megjelenéssel, továbbá a Hivatal Szervezési Osztályán történő hozzáférhetőséggel, dokumentált módon 15 napra közzé kell tenni. 

A határozat ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a közzététel napjától számított 3 napon belül a Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottsághoz írásban (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., a hvb@pesterzsebet.hu elektronikus címre, 607035326 azonosítójú (KRID) Hivatali Kapura előterjesztett illetékmentes kifogást nyújthat be. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig, legkésőbb 2023. október 30. napján 16.00 óráig a Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a Ve. 212. §-ban foglaltakat. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 306. § (1) bekezdése szerint „,A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választást megelőző évben október 15-ig átadja a települések, a vármegyék, illetve a főváros lakosságszámának szeptember 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.” 

A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.” 

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 2023. szeptember 1-jei lakosságszáma 59 205 fő, ezért a fentiek alapján 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum osztható ki helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerint az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 75 000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum. 

Határozatom a Ve. 10. §, 208-210.§, 212. § 306. § továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. és 5. §-ának rendelkezésein alapul. A kifogás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. 8. pontja biztosítja. 

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ai alapján történt. 

Kelt, Budapest, 2023. október 27.