Klímastratégia

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Pesterzsébeten

2021/május/19

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 19,99 millió Forint 100%-os vissza nem  térítendő forrást nyert, európai uniós támogatásként klímastratégia megvalósítására és  kidolgozására, okospadok beszerzésére és kapcsolódó programok médiakampányok szervezésére.   

A KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten című projekt fő célja a környezeti szemléletformálás és nevelés, helyi szintű válaszok kidolgozása mellett a globális környezetváltozásra.

A projket része hogy Helyi klímastratégia készül, 3 db okospad kerül kihelyezésre. Az okospad elsődleges funkciója, hogy a pad körüli klíma adatokat gyűjti és ezzel hozzájárul a környezet klíma változásainak nyomon követéséhez. Napelemes rendszerrel működik, ami a jelenlegi fejlettség alapján a legkörnyezetkímélőbb technológia, ezen felül alkalmas bármilyen elektronikai eszköz kábeles és kábel nélküli töltésére alkalmas, valamint internet hozzáférést biztosít a felhasználók számára.

A projekt keretében átfogó programsorozattal kívánják elérni a helyi intézményi szereplők, a lakosság, valamint a gyerekek szemléletformálását. Ehhez tájékoztató workshopokat, fórumokat tartanak, a gyerekek részére kreatív és játékos foglalkozásokat, szakmai tanulmányutat szerveznek. A megvalósítás során nagy hangsúlyt fektetnek a médiában való megjelenésre. A projekt során szemléletformáló kiadvány is készül. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt tervezett zárása: 2021.10.30.

További információ kérhető:
Dávid Anikó protokoll- és sajtóreferens
Elérhetőség: david.aniko@pesterzsebet.hu

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Klímastratégiája

KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 – Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítők szemléletformálás

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten

Pesterzsébet és a klímaváltozás – Helyi klímastratégia kidolgozása

Kiadvány az éghajlatváltozás helyi sajátosságairól

Okospadok a XX. kerületben