Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

5.1. Lapok

Neve: Pesterzsébet Budapest Főváros XX. kerületének Közéleti Lapja 
Szerkesztőség székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 8-9.
Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, 1201 Budapest Kossuth L. tér 1.
Felelős szerkesztő: Csicsóka PRodukció Kft. (1119. Bp. Bornemissza tér 8-9.)

6.1. Budapest Főváros Pesterzsébet Önkormányzata, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala, valamint a Pesterzsébeti Nemzetiségi Önkormányzatot felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervei

 Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci utca 62-64
Telefon: 06-1-328-5862
E-mail cím: budapest@bfkh.gov.hu
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234

e-mail: budapest@bfkh.gov.hu

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Állami Számvevőszék

Hivatalos név (teljes név): Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Webcím: www.asz.hu

Közönségkapcsolat elérhetősége
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
E-mail: szamvevoszek@asz.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, (melyeket a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatainak függelékei tartalmaznak) közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (vagy ügyrend), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (önkormányzati rendelet) és az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven – nem áll rendelkezésre

1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

6.1. Döntéshozatal – ülések

6.2. Képviselő testület – Bizottságok munkarendje, munkaterve

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

6.3. Nemzetiségi Önkormányzatok ülései, munkarendje,

Gazdálkodási adatok

3.1 A foglalkoztatottak

ADATSZOLGÁLTATÁS a Közzétételi Szabályzat III/2. pontja alapján

                   2024.01. havi jelentés;

                   2022.07. havi jelentés;

                   2021.07. havi jelentés;

                   2020.11. havi jelentés;

                  2019.12. havi jelentés2019.07. havi jelentés;  2019.03. havi jelentés

                  2018. 07. havi jelentés2018.05. havi jelentés

3.2. Támogatások

3.3. Szerződések

3.4. Koncessziók

– Nem áll rendelkezésre adat, mivel az Önkormányzat nem folytat le a koncesszióról szóló törvény szerinti pályázatot.

3.5. Egyéb kifizetések

– Nem áll rendelkezésre adat

3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Pályázati anyagok elérése:

Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten KEHOP-5.2.9-16-00086

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068

Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében VEKOP-5.3.1-15-2016-00004

– Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése KMOP-2007-4.5.3. – TÁJÉKOZTATÓK

Akadálymentesen a pesterzsébeti felnőtt háziorvosi rendelőben (KMOP-4.5.3-2007-0020)

Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022)

3.7. Közbeszerzés