Pályázat

KMOP-3.3.3-11-2013-0011

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. július 22-én pályázatot nyújtott be a „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” c. pályázati kiírásra „Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése” címmel. A pályázattal kapcsolatban 2014. január 2-án született pozitív támogatói döntés, amely alapján az önkormányzat 100%-os támogatottságú projektet valósíthat meg, nem kell hozzá önerőt biztosítania.

 

A pályázat célja a Budapest XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának energetikai racionalizálása napelemek telepítésével. Az épület energetikai felmérése alapján nem felelt meg a TNM rendelet előírásainak (csupán D kategóriás az épület). Ebből kifolyólag jelen pályázat célja napelemmel történő villamos áram előállítása. A projekt közvetlen eredményei az épület energetikai mutatóinak javulása, a vásárolt villamos áram 9 %-kal való csökkentése.

A projekt keretében 74 db napelem kerül telepítésre, melyek a napenergia segítségével áramot termelnek, ezzel csökkentik az éves üzemeltetési költséget, mintegy 871 ezer Ft-tal. További pozitívum, hogy az üvegházhatású gáz-kibocsátás változás 18,7 t/év csökkenést jelent.

A projekt környezeti hatásterülete nemcsak a Pesterzsébetre terjed ki, hanem az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását a környezeti állapot megőrzését szolgálja. A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, valamint a pályázó fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és társadalmi elvárásokkal. Éves szinten a fogyasztáshoz illesztett termelői kapacitás termelt/fogyasztott energiája kiegyenlítődik, így villamos áram értékesítésre nem kerül sor, a megtermelt energia 100%-os saját felhasználást szolgál.

Projektadatok:

 • A pályázat benyújtása: 2013. július 22.
 • Pozitív döntés: 2014. január 2.
 • Támogatási Szerződés megkötése: 2014. február 7.
 • A pályázat elszámolható költsége: bruttó 16.027.400 forint
 • Támogatási intenzitás mértéke: 100 %
 • Kivitelezés megkezdése: 2014. szeptember 8.
 • Tervezett műszaki átadás-átvétel: 2014. november 28.

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Projekt címe: Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 148.937.010 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata az alábbi három intézményben végez nyílászáró cserét.

1.      Budapest XX. kerület, Lázár u. 20. szám alatti Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola

2.      Budapest XX. kerület, Lajtha L. u. 5-7. szám alatti Hajós Alfréd Általános Iskola

3.      Budapest XX. kerület, Ady Endre út 83-85. szám alatti Ady Endre úti Bölcsőde

 

Budapest XX. kerületének 3 intézményében nyílászárókat cserélünk és közülük az Ady utcai bölcsődében a homlokzat és a tető hőszigetelésére is szükség van, hogy az épületek elvárt hőkibocsátási tényezői az előírásoknak és az uniós céloknak is megfeleljenek. A meglévő hagyományos, faszerkezetű nyílászárók helyett az épületek korszerűsíthetők a nyílászárók cseréjével, az épület külső homlokzatán a nyílászárók cseréje, a meglévővel azonos struktúrában, hőszigetelt üvegezésű, kívül belül fehér műanyag nyílászárókra történik. A homlokzati szigetelés nagy hatásfokú ásványgyapottal történik. Így a fűtési költségeket és az ÜHG gázok kibocsátását csökkentjük a projekt következtében: a három intézményben összesen a megtakarított elsődleges energiahordozó mennyisége: 1227,098 GJ/év, ÜHG csökkenése: CO2: 87,21 t/év. A pályázati felhívásban megadott épülethatároló szerkezetekre vonatkozó követelményértékek elérését a projekt beruházása biztosítja. Teljes elszámolható költség 148.937.010 Ft.

Jelenleg a három épület hőátbocsátási tényezői nem felelnek meg a modern energetikai elvárásoknak, amely magas hőveszteséget okoz. Célunk a fűtési energia költségeinek csökkentése az épületek fenntartási költségeinek megfelelő finanszírozásához, emellett szeretnénk hozzájárulni a kerületünk, valamint Budapest energia megtakarítási céljainak megvalósításához.

További célunk, hogy ezzel a projekttel hozzájáruljunk, hogy 2014-2020 között Magyarország végsőenergia-fogyasztása legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást érjen el évente. Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelvének 5. cikke előírja a közintézmények példamutató szerepét, amelynek megfelelően kerül felújításra a projekt során a három intézmény.

 

Projekt befejezési dátuma: 2015. november vége az alábbiak szerint

1.      Budapest XX. kerület, Lázár u. 20. szám alatti Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola – 2015. november vége

2.      Budapest XX. kerület, Lajtha L. u. 5-7. szám alatti Hajós Alfréd Általános Iskola – 2015. augusztus 31.

3.      Budapest XX. kerület, Ady Endre út 83-85. szám alatti Ady Endre úti Bölcsőde – 2015. november vége

 

Projekt azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0053

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Projekt címe: Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 140.596.431 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata az alábbi hét intézményben végez nyílászárókat cserét, homlokzat- és tető hőszigetelést.

 

 A teljesítés helyei:

 1. Budapest XX. kerület, Köztársaság tér 1. szám alatti Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda Gyermekkert Tagóvoda
 2. Budapest XX. kerület, Baross u. 79. szám alatti Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda – Kindergarten Baross
 3. Budapest XX. Kerület, Kossuth Lajos u. 3. szám alatti Nyitnikék Óvoda
 4. Budapest XX. Kerület, Nagysándor József u. 189. szám alatti Kerekerdő Óvoda
 5. Budapest XX. kerület , Mártírok u. 178. szám alatti Mártírok Bölcsőde
 6. Budapest XX. kerület, Ady u 98. szám alatti Bóbita Óvoda
 7. Budapest XX. kerület, Zalán u. 9. szám alatti Gézengúz Óvoda

 

A meglévő hagyományos, faszerkezetű nyílászárók helyett az épületek korszerűsíthetők a nyílászárók cseréjével, az épület külső homlokzatán a nyílászárók cseréje, a meglévővel azonos struktúrában, hőszigetelt üvegezésű, kívül belül műanyag nyílászárókra történik. A homlokzati szigetelés nagy hatásfokú ásványgyapottal történik. Így a fűtési költségeket és az ÜHG gázok kibocsátását csökkentjük a projekt következtében: 1174,206 GJ/év, ÜHG: CO2: 77,29 t/év. A pályázati felhívásban megadott épülethatároló szerkezetekre vonatkozó követelményértékek elérését a projekt beruházása biztosítja. A projekt teljes elszámolható költsége 140.596.431 Ft.

Budapest XX. Pesterzsébet 7 intézményének energetikai korszerűsítését végezzük a projektben. Oka, hogy jelenleg az épületek hőátbocsátási tényezői nem felelnek meg a modern energetikai elvárásoknak, amely magas hőveszteséget okoz. Célunk a fűtési energia költségeinek csökkentése az épületek fenntartási költségeinek megfelelő finanszírozásához, emellett szeretnénk hozzájárulni a kerületünk, valamint Budapest energia megtakarítási céljainak megvalósításához.  További célunk, hogy ezzel a projekttel hozzájáruljunk, hogy 2014-2020 között Magyarország végsőenergia-fogyasztása legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást érjen el évente. Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelvének 5. cikke előírja a közintézmények példamutató szerepét, amelynek megfelelően kerül felújításra a projekt során a hét épület.

Beruházásunk műszakilag megvalósítható és üzemeltethető, megfelel az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak.

Az épületeken elvégzendő munka meghatározásához épületenergetikai vizsgálatot végeztettünk el, és épületenként elkészíttettük a hivatalos energetikai minőségtanúsítványokat.

 

Projekt befejezési dátuma: 2015 november vége az alábbiak szerint

 1. Budapest XX. kerület, Köztársaság tér 1. szám alatti Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda Gyermekkert Tagóvoda – 2015. augusztus 31.
 2. Budapest XX. kerület, Baross u. 79. szám alatti Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda – Kindergarten Baross -2015. augusztus 31.
 3. Budapest XX. Kerület, Kossuth Lajos u. 3. szám alatti Nyitnikék Óvoda – 2015. augusztus 31.
 4. Budapest XX. Kerület, Nagysándor József u. 189. szám alatti Kerekerdő Óvoda – 2015. november vége
 5. Budapest XX. kerület , Mártírok u. 178. szám alatti Mártírok Bölcsőde – 2015. november vége
 6. Budapest XX. kerület, Ady u 98. szám alatti Bóbita Óvoda – 2015. november vége
 7. Budapest XX. kerület, Zalán u. 9. szám alatti Gézengúz Óvoda – 2015. november vége

 

Projekt azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0132

Kedvezményezett neve:
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Projekt címe:
Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 12 800 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalma:
A Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése a homokozószegélyek felújításával, gumiburkolat lefektetésével, füvesítéssel,
automata öntözőrendszer kiépítésével és a bölcsődei korosztály számára alkalmas, új játszóeszközök elhelyezésével

Projekt befejezési dátuma: 2018. október 31.

Projekt azonosító száma: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052