Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Ált. közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1. Elérhetőségi adatok

1.2. Szervezeti struktúra

1.3. A szerv vezetői

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzatok elérhetőségei

2. A felügyelt költségvetési szervek

2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

3. Gazdálkodó szervezetek

3.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

4. Közalapítványok

4.1. A szerv által alapított közalapítványok

 5. Lapok

5.1. Lapok

Neve: Pesterzsébet Budapest Főváros XX. kerületének Társadalompolitikai és Szolgáltató Lapja
Szerkesztőség helye: 1201 Budapest Nagy Győri István u. 4-6. (CSILI Művelődési Központ)
Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, 1201 Budapest Kossuth L. tér 1.
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

6.1. Budapest Főváros Pesterzsébet Önkormányzata, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala, valamint a Pesterzsébeti Nemzetiségi Önkormányzatot felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervei

 Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci utca 62-64
Telefon: 06-1-328-5862
E-mail cím: budapest@bfkh.gov.hu
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234

e-mail: budapest@bfkh.gov.hu

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Állami Számvevőszék

Hivatalos név (teljes név): Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Webcím: www.asz.hu

Közönségkapcsolat elérhetősége
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
E-mail: szamvevoszek@asz.hu

7. Költségvetési szervek

7.1. Költségvetési szervek

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A szerv alaptevékenysége, feladat – és hatásköre

1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (vagy ügyrend), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (önkormányzati rendelet) és az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven – nem áll rendelkezésre

1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.1. Ügyleírások

2.2. Letölthető nyomtatványok

2.3. Hivatalban intézhető ügyek ügytípusok szerint

3. Közszolgáltatások

 3.1 Közszolgáltatások

4. A szerv nyilvántartásai

4.1. Adatbázisok

5. Nyilvános kiadványok

Nyilvános kiadványok

6. Döntéshozatal, ülések

6.1. Döntéshozatal – ülések

6.2. Képviselő testület – Bizottságok munkarendje, munkaterve

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.3. Nemzetiségi Önkormányzatok ülései, munkarendje,

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

7.1. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

8. Hirdetmények, Pályázatok

8.1. Hirdetmények, pályázatok

9.. Közérdekű adatok igénylése

9.1. Közérdekű adatok igénylésének rendje

10. Közzétételi listák

Általános közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1. A működés törvényessége. ellenőrzések

1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

1.5. Működési statisztika

1.6. Statisztikai adatgyűjtés

2. Költségvetések, beszámolók

2.1. Éves költségvetések

2.2. Nemzetiségi Önkormányzatok

2.3. Számviteli beszámolók

2.4. Költségvetés végrehajtása

2.5. Költségvetési összehasonlító táblázat  2016 – 2018 (117/2018. (V.17.) Ök. sz. határozat szerinti szerinti közzététel)

2.6. Költségvetési összehasonlító táblázat  2017-2019 (117/2018. (V.17.) Ök. sz. határozat szerinti szerinti közzététel)

2.7. Költségvetési összehasonlító táblázat  2018-2020 (117/2018. (V.17.) Ök. sz. határozat szerinti szerinti közzététel)

3. Működés

3.1 A foglalkoztatottak

ADATSZOLGÁLTATÁS a Közzétételi Szabályzat III/2. pontja alapján

                   2021.07. havi jelentés;

                   2020.11. havi jelentés;

                  2019.12. havi jelentés; 2019.07. havi jelentés2019.03. havi jelentés

                  2018. 07. havi jelentés; 2018.05. havi jelentés

3.2. Támogatások

3.3. Szerződések

3.4. Koncessziók

– Nem áll rendelkezésre adat, mivel az Önkormányzat nem folytat le a koncesszióról szóló törvény szerinti pályázatot.

3.5. Egyéb kifizetések

– Nem áll rendelkezésre adat

3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Pályázati anyagok elérése:

Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten KEHOP-5.2.9-16-00086

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068

Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében VEKOP-5.3.1-15-2016-00004

– Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése KMOP-2007-4.5.3. – TÁJÉKOZTATÓK

Akadálymentesen a pesterzsébeti felnőtt háziorvosi rendelőben (KMOP-4.5.3-2007-0020)

Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022)

3.7. Közbeszerzés

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet