Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Ált. közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1. Elérhetőségi adatok

 • Hivatalos név: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
 • Székhely: 1201 Budapest XX. Kossuth Lajos Tér 1.
 • Posta cím: Budapest, Pf. 93. 1725.
 • Központi elektronikus e-mail cím: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
 • Központi telefon számai: 283-06-40, 289-25-00-tól 10-ig.
 • Fax: 283-11-87.

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 14.30.- 18.00.
 • Kedd: nincs
 • Szerda: 8.00.- 16.30.
 • Csütörtök: nincs
 • Péntek: 8.00 – 11.30.

1.2. Szervezeti struktúra

1.3. A szerv vezetői

2. A felügyelt költségvetési szervek

2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

3. Gazdálkodó szervezetek

3.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

4. Közalapítványok

4.1. A szerv által alapított közalapítványok

 5. Lapok

5.1. Lapok

Neve: Pesterzsébet Budapest Főváros XX. kerületének Társadalompolitikai és Szolgáltató Lapja
Szerkesztőség helye: 1201 Budapest Nagy Győri István u. 4-6. (CSILI Művelődési Központ)
Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, 1201 Budapest Kossuth L. tér 1.
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Budapest Főváros Kormányhivatala

 • Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf. 234.
 • e-mail: budapest@bfkh.gov.hu
 • Web: www.bfkh.hu
 • Telefon: 06-1-328-5862
 • Fax: 1-235-17-03

7. Költségvetési szervek

7.1. Költségvetési szervek

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A szerv alaptevékenysége, feladat – és hatásköre

1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre  vonatkozó alapvető jogszabályok , közjogi szervezetszabályozó eszközök,  valamint a  szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend  az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

1.4. Önként vállalt feladatok

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.1. Ügyleírások

2.2. Letölthető nyomtatványok

2.3. Hivatalban intézhető ügyek ügytípusok szerint

3. Közszolgáltatások

 3.1 Közszolgáltatások

4. A szerv nyilvántartásai

4.1. Adatbázisok

5. Nyilvános kiadványok

Nyilvános kiadványok

6. Döntéshozatal, ülések

6.1. Döntéshozatal – ülések

6.2. Képviselő testület – Bizottságok munkarendje, munkaterve

2016

2017

2018

2019

2020

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

7.1. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

8. Pályázatok

8.1. Pályázatok

9. Hirdetmények

9.1. Hirdetmények

10. Közérdekű adatok igénylése

10.1. Közérdekű adatok igénylésének rendje

11. Közzétételi listák

Általános közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1. A működés törvényessége. ellenőrzések

1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

1.5. Működési statisztika

1.6. Statisztikai adatgyűjtés

2. Költségvetések, beszámolók

2.1. Éves költségvetések

2.2. Nemzetiségi Önkormányzatok

2.3. Számviteli beszámolók

2.4. Költségvetés végrehajtása

2.5. Költségvetési összehasonlító táblázat  (117/2018. (V.17.) Ök. sz. határozat szerinti szerinti közzététel)

3. Működés

3.1 A foglalkoztatottak

ADATSZOLGÁLTATÁS a Közzétételi Szabályzat III/2. pontja alapján

3.2. Támogatások

3.3. Szerződések

3.4. Koncessziók

– Nem áll rendelkezésre adat, mivel az Önkormányzat nem folytat le a koncesszióról szóló törvény szerinti pályázatot.

3.5. Egyéb kifizetések

3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Pályázati anyagok elérése:

Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten KEHOP-5.2.9-16-00086

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068

Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében VEKOP-5.3.1-15-2016-00004

– Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése KMOP-2007-4.5.3. – TÁJÉKOZTATÓK

Akadálymentesen a pesterzsébeti felnőtt háziorvosi rendelőben (KMOP-4.5.3-2007-0020)

Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022)

3.7. Közbeszerzés

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet