közmeghallgatás

Közmeghallgatás

a Fővárosi Közgyűlés 2023. október 25-én (szerda) 17.00  órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház  u. 9-11. I. emelet)  

k ö z m e g h a l l g a t á s t t a r t 

Az SZMSZ értelmében a közmeghallgatás összehívására és a meghívottak körére  a Fővárosi Közgyűlés ülésére vonatkozó általános szabályok az irányadók.

A közmeghallgatások nyilvánosak és azokon bárki részt vehet, illetve kérdezhet.​

A közmeghallgatás lebonyolításáról, a részvétel módjáról az alábbi oldalon tájékozódhat: 

http://budapest.hu/Lapok/2023/kozmeghallgatas-a-varoshazan.aspx 

(Fotó:Pxhere.com)