Lakossági felhívás

Tisztelt Lakosok!

A téli időszakban különös figyelmet kell fordítani a kihűlés, fagyhalál és a fagyási sérülések megelőzésére. Különösen fontos annak ismerete, hogy a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban áll fenn, hanem belső térben is, ha tartósan 14 oC körüli hőmérsékleten tartózkodunk – elsősorban idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak esetén.

Kérjük, hogy figyeljenek a környezetükben élőkre, az utcára szorult hajléktalanokra, főleg az egyedül élő idős emberekre.

A lehűlt szervezetű ember mozgása lassú, beszédhangja mélyül, aluszékony, környezetével nem törődik, nincs fájdalma, közérzetét jónak tartja.

Az elsősegélynyújtás során a sérültet minél előbb szélvédett, meleg helyre kell vinni és azonnali orvosi segítséget kell kérni, a sérült felmelegítését csak fokozatosan szabad végezni! 

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy:

– Amennyiben közterületen magatehetetlen, rosszulléti állapotban lévő személyt talál, értesítse a Mentőszolgálatot (telefonszám: – Segélyhívó: 112), vagy a Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálatot (061-338-4186, diszpecser@menhely.hu)!

– Amennyiben fűtetlen lakásban élő emberekről, családokról van tudomása, tegyen bejelentést a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Budapest XX., Pázsitos sétány 7., telefon: 283 0283, 283 0227, Mobil: 06 20-515-08-27)!

– A fővárosi hajléktalan ellátásról információ kérhető a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól (Budapest XX., Pázsitos sétány 7. telefon 283 0227, 283 0283, Mobil: 06 20-515-08-27).

Éjszakai időszakban információ kérhető a Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatától (telefon: 286 3048).

Hajléktalan személyek segítséget kérhetnek a Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány Nappali Melegedőjében, valamint az Pesterzsébeti Utcai Gondozó Szolgálatuknál. (Budapest XX., Köves u. 3. tel: 286-06-01).

A „Vörös riasztás” időtartama alatt 2024. 01. 08. hétfő este 20 órától 2024. 01.13. szombat reggel 8 óráig a rászorulók a Baptista Integrációs Központ Kiléptető Szállóján 1203 Bp. Baross utca 2. szám alatt kérhetnek segítséget.

A kerületi Szociális Foglalkoztató munkanapokon 7-15 óra között a 1201 Bp. Baross u. 91-95. szám alatt lehetőséget biztosít a közfoglalkoztatott dolgozók, valamint a rászorulók melegedésére forró tea biztosításával. 

A téli krízishelyzetre vonatkozóan tájékoztatom, hogy 2009. decembere óta a kerületben a „fagyás miatt bekövetkezett elhalálozások megelőzése” céljából készített cselekvési és intézkedési terv van folyamatban az alábbiak szerint:

Cselekvési, intézkedési terv a fagyás miatti 

halálesetek megelőzése céljából

2009. 12. 08. –tól 


Feladat

Felelős

Határidő
Felhívás készítése a lakosság felé, az ellátásra szorulók szociális intézményekbe juttatásaKESZO*2024. 01.08
Szociális intézményekben a felhívás kifüggesztése, kollégák figyelmének felhívása a fokozott odafigyelésre és a tájékoztatási kötelezettségreHSZI*KERAK*Szociális Foglalkoztatóvezetői2024. 01. 08.
A helyi médiában a lakosság rendszeres tájékoztatása a készenléti szolgálat elérhetőségéről. (Család- és Gyermekjóléti Központ, Pázsitos stny 7.) Tel: 286-3048, 283-0283, 283-0227, vagy a 06 20-515-08-27HSZIvezetőjefolyamatos
A Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) telephelyein a krízishelyzet elhárítását szolgáló írásos tájékoztató kihelyezése az ellátottak és családtagjaik számáraHSZIvezetőjefolyamatos
A területen dolgozó szociális gondozók az otthonukban ellátottak életkörülményeit, az utcai szociális munkás a közterületeken tartózkodó hajléktalan személyeket kísérjék kiemelt figyelemmel. (Jelzés, intézkedés)Rendvédelmi Osztály,HSZIvezetőjefolyamatos
A téli időszakban az utcai gondozást (Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány) végzi. XX. Köves u. 3., tel:286-06-01 /KERAK/) Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatával együtt – több segítséget vigyen ki a közterületre. (takaró, fólia a sátrakhoz, ágybetét, meleg ruha, kabát, zokni, cipő stb.)KERAKvezetőjefolyamatos
Nappali melegedésre alkalmas helység, Élelmiszer csomag, meleg tea rendszeresen biztosított legyenKERAK,Szociális Foglalkoztatóvezetőjefolyamatos
Folyamatos információ a hajléktalan / ellátást igénylő személyek részére a téli szálláshelyekről, egyéb ellátási lehetőségekről.HSZI, KERAKvezetője Rendvédelmi Osztály,folyamatos
A folyamatos területi munka során a csak „időszakosan megjelenő” rászorulókról jelzést adni, illetve ellátni.Rendvédelmi Osztály,KERAKvezetőjefolyamatos
Fokozott együttműködés a HSZI és a KERAK Nappali Melegedő munkatársai között.KERAKvezetőjefolyamatos

*KESZO – Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály

*HSZI – Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

*KERAK – Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány

(Fotó: illusztráció: pxhere.com)