Lakossági felhívás tüzelőanyag biztosításához

A Belügyminisztérium felmérést kezdeményezett – a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítása érdekében – a lakosság részére szükséges barnakőszén-mennyiség előzetes feltérképezésére.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

A felmérés teljesítése érdekében kérjük, hogy

a XX. kerületben élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok

2022. szeptember 28-ig írásban jelezzék a

koszen@pesterzsebet.hu e-mail címre,

hogy a fűtési szezonban előreláthatóan mennyi barnakőszenet használnak el (mázsában megadva).

Kérjük, hogy bejelentésükben adják meg az alábbi adatokat:

  • bejelentő neve,
  • felhasználási cím,
  • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.

(Fotó: Pxhere.com)