Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Mentők és rendvédelmi szervek

Segélyhívó számok

Mentők
BRFK XX. – XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

XX. – XXIII. RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Kimutatás a térfigyelő kamerákról: http://www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kimutatas-a-terfigyelo-kamerakrol-0

A siketek és a hallássérültek rendőrséggel történő közvetlen kapcsolatteremtési lehetőségének biztosítása érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2001. június 11-edikén SMS fogadófelületet helyezett üzembe központi ügyeletén. Az SMS hívószám 06-20-9000-107.

Az SMS fogadófelület üzembe helyezését megelőzően a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége főtitkára, Vasák Iván, és Budapest Rendőrfőkapitánya, dr. Kökényesi Antal r. dandártábornok együttműködési megállapodást írt alá. Az együttműködési megállapodás kitér a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról rendelkező 1998. évi XXVI. törvényben megfogalmazottakra, valamint a 100/1999. (XII.10.) Országgyűlési határozatban foglaltakra.
A két fél részéről aláírt megállapodás értelmében a Budapesti Rendőr-főkapitányság vállalja az SMS fogadófelület telepítését és üzemeltetését a siket és nagyothalló állampolgárok kommunikációs lehetőségeinek kiszélesítése érdekében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság vállalja a közvetítő szerepet az SMS fogadófelületre érkező segélyüzenet tartalma alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekben a rendőrkapitányságok, valamennyi társszerv, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a köz-, a közmű szolgáltatók és a szolgáltatásokban érintett intézmények, továbbá valamennyi ismert segélyhívó és tudakozó irányába. Az SMS fogadófelületre érkező üzenetek vételét a kifejlesztett program automatikusan visszaigazolja az azt küldő félnek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság ugyancsak vállalja, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége rendezvényein – igény esetén – bűnmegelőzési, drogprevenciós, vagyonvédelmi és minden tevékenységi körébe tartozó témakörben előadásokat tart, esetenként rendőrségi bemutatókat rendez. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége az együttműködési megállapodásban vállalta, hogy folyamatosan tájékoztatja a szövetség tagjait az együttműködési megállapodás kínálta lehetőségekről, felkészíti a hallássérülteket az SMS hívószám használatára, jeltolmácsot biztosít a közös rendezvényekre.    Ide kattintva megnézheti a jeltolmács tájékoztatóját.
Az együttműködő felek javasolják, hogy a siketek és a hallássérültek mobiltelefon készülékeikbe táplálják be az SMS segélyhívó telefonszámot, valamint üzeneteik megfogalmazásánál vegyék figyelembe a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal közösen kidolgozott típusüzeneteket.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Budapesti Rendőr-főkapitányság kezdeményezi a magyarországi mobiltelefon szolgáltatóknál az SMS hívószám ingyenessé tételét, valamint a rövidített hívószám bevezetését.
ORFK Telefontanú
Mottó: – Telefontanú, hogy bűn ne maradjon büntetlenül!
A Telefontanú Program Magyarországon 2001. január 15-én kezdte meg működését az Országos Rendőr-főkapitányságon belül két munkaállomással, ahol a 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámon reggel nyolc órától este nyolc óráig fogadják a munkatársak a bejelentéseket, ezt követő időben üzenetrögzítő veszi a hívásokat.
A program alapötlete az Egyesült Királyságból származik, ahol már 13 éve Crimestoppers néven működik ez a rendszer, segítendő a bűnüldözést, bűnfelderítést és nem utolsó sorban a bűnmegelőzést. Az angol rendszer rendőrségi tanulmányozásával szinte egyidőben kereste meg az ORFK-t Kegye János pánsípművész, aki huzamos angliai tartózkodása alatt életközelben ismerhette meg a bejelentővonal előnyeit, eredményeit. Vezetésével jött létre a Telefontanú Alapítvány, amely alapítói és kurátorai között számos neves gazdasági szakember és közismert személyiség található. A közös munka eredménye a Telefontanú Program, melynek egyenértékű, egymásra épülő pillére maga a rendőri szolgálat, illetve a Telefontanú Alapítvány.

Az első négy hónap alatt több mint nyolcezer hívás érkezett a zöldszámra, ezeket feldolgozva 491 ügyirat készült, amelyből ezidáig 237 érkezett vissza és ebből 76 már eredménnyel zárult. Összesen 45 nyomozás indult, 14 körözött személyt fogtak el a rendőrök és 11 lopott gépjárművet találtak meg. A bejelentések nagy része a fővárosban elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos, ezt követik a Pest megyében előforduló törvénysértések, de az állampolgárok rendőrök elleni panaszokat is bejelentenek az ingyenes vonalon, tehát a bizalom folyamatosan nő.

Ezek a csupasz számok, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy kezdetben a napi hívások száma elérte a 180-200-at. Mára napi 50-60 telefonhívás érkezik, ám ünnepek és hétvége előtti napokon ez is csökken. A médiában megjelenő egy-egy reklámspot, felhívás megjelenését követően 10-15 százalékkal többen telefonálnak és tesznek bejelentést a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban. Az állampolgárok körében egyre ismertebb a Telefontanú zöldszáma, azonban nagyon sokan – 30-40 százaléka a hívásoknak – felvilágosító vonalnak vélik és a különböző rendőrségi szolgáltatások iránt érdeklődnek. A hívások egy része nem a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyekkel és nem jogsértésekkel kapcsolatos. A telefonvonalat kezelőknek időnként pszichológusnak, lelki segélyt nyújtónak kell lenniük. Sokan ugyanis saját ügyes-bajos dolgaikra várnak gyógyírt, tanácsot. Vannak, akik panaszukkal már minden fórumot végig jártak, de az ügyükben nem született számukra elfogadható döntés, úgy érzik a Telefontanú egy újabb lehetőséget jelent számukra.
A mind teljesebb tájékoztatás érdekében a média támogatása elengedhetetlen, e nélkül a program hatékonysága minimálisra csökken és elveszítheti jelentőségét.

A sikeres felderítések között intellektuális bűnelkövetés éppúgy megtalálható, mint erőszakos vagy garázda jellegű. A külföldi gyakorlatban első sorban a kábítószerrel kapcsolatos bejelentések a meghatározóak, illetve a lopott gépjárművekkel, átalakító műhelyekkel összefüggésbe hozhatóak. A hazai gyakorlatban is megjelentek hasonlóak, de itt egyelőre polarizáltabbak.

Az egyik kereskedelmi adó reggeli hírműsorában figyelt föl a bejelentő, egy banki kamera gyenge minőségű felvételére, ahol csalás miatt keresték a képen látott férfit. A telefonáló azonosította és a Telefontanú számán közölte az illető valódi nevét és tartózkodási helyét. Ennek segítségével a más néven élő, hamisított okmányokat használó gyanúsítottat sikerült elfogni. Kiderült: korábban albérlőként idős hölggyel együtt élő férfi, a tulajdonos halála utána a bérleményt hamis papírokkal eladta és így kilencmillió forintot kapott. A vevő bizalmatlansága miatt a pénzt bevitték az egyik bankba, ahol az új tulajdonos átszámoltatta bankókat a pénztárossal, illetve ellenőriztette valódiságukat. Ezt rögzítette a kamera és ez vezetett eredményre.

A 14 körözött személy között több szökésben lévő és veszélyes bűnöző elfogásához nyújtottak segítséget az állampolgárok. Közöttük volt az a fegyveres bűnöző is, akit 1997. óta 5 rendőri szerv is keresett, és a bíróság is elfogató parancsot adott ki ellene. Elfogásáról a média hírműsorai is beszámoltak. A legtöbb bejelentés lopás, kábítószer, illetve lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozóak, de volt már példa csalás és okirat-hamisításra is.
Március 10-én bejelentés érkezett a Telefontanú vonalra, hogy D. András budapesti lakos, társaival bankkártyát hasisít, amellyel már többször fizettek is Olaszországban. A nyomozás eddigi adatai szerint az elkövetők több mint kétmillió forint kárt okoztak. Mivel a bankkártya Európa számos országában felhasználható, ezért jelenleg is az Interpol Magyar Nemzeti Irodájának bevonásával folyik tovább a nyomozás, ezzel próbálják meg a nyomozók egyrészt a károsultak körét feltérképezni, másrészt a kiterjedt elkövetői kör lehető legtöbb tagját elfogni.

Ugyancsak állampolgári bejelentésnek köszönhető, hogy az egyik kerületi rendőrkapitányság munkatársai megtalálták azt az eltűntnek hitt idős hölgyet, akiről kiderült. december végén látták utoljára, amint két ismeretlen, akarata ellenére a hölgyet betuszkolta a gépkocsi és elhurcolta. A két idegen ezt követően rendszeresen visszajárt a néni lakásába, és amit csak lehetett eladtak. A telefonos információ alapján sikerült megtalálni a sértettet és elfogni az erőszakos idegeneket.

A bejelentések egy része kábítószer fogyasztására és terjesztésére vonatkoznak. A bejelentések mögött leggyakrabban az aggódó szülők állnak, akik a gyermeküktől hallottak alapján veszik föl a telefonkagylót. Egy szülőnek köszönhetően néhány hete a főváros egyik iskolájában hajtottak végre sikeres akciót a BRFK Kábítószer Elleni Alosztályának munkatársai. Az egyik osztály fiúi diszkóba készültek, ahová egyik barátjuk szerezte be a füves cigit. Néhányan megrendelték a kábítószert, amikor azonban egyikük meggondolta magát és vissza akart lépni, a terjesztő osztálytárs megfenyegette, mondván ő már leadta a megrendelést és neki is ki kell fizetnie az adagját. A megrettent gyermek félelmében árulta el a részleteket szüleinek, akik hívták a Telefontanút.
A társszervek hatáskörébe tartozó bűncselekményekről kapott információkat is továbbítják a Telefontanú munkatársai. Legutóbb egy bejelentő arra hívta föl a figyelmet, miszerint T. Márta svájci állampolgár különböző kisméretű, de nagy értékű műszereket kíván átcsempészni az országhatáron. Az ORFK Repülőtéri Biztonsági Szolgálatának munkatársai együttműködve a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságával egymillió forint értékű mérőműszereket foglaltak le és deviza bűncselekmény miatt eljárást indítottak a svájci hölgy ellen.
A Telefontanú program azoknak az állampolgároknak kínál új lehetőséget, akik információval rendelkeznek bűncselekményekről, bűnelkövetőkről, de eddig nem kívántak a rendőrséghez fordulni, mert féltnek az elkövető vagy társai, hozzátartozó esetleges bosszújától, vagy nem akarják vállalni a büntetőeljárásban a tanú szerepét, amely sok esetben többszöri kihallgatással és egyéb kötelezettségekkel járul.
WEB elérhetőség:
http://www.klikk.hu/telefontanu
http://www.lyss.hu/telefontanu

További részletekkel és felvilágosítással szolgál:
Dr.Csendes László r. alezredes, ORFK Bűnmegelőzési Szolgálat vezetője
443-5678,
Gach Noémi r. alezredes, ORFK Telefontanú Program vezetője
443-53-68,
Kegye János, Telefontanú Alapítvány elnöke
06-20-3317-922
ORFK központi zöld szám
Az ORFK központi ingyenes zöld száma (06-80-201-303) az ORFK Panaszok és Bejelentések Irodáján várja az állampolgárok bejelentéseit, kéréseit. Munkaidőben az iroda munkatársai veszik fel a telefont, amennyiben foglalt a vonal, illetve munkaidőn kívül üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. A beérkező rögzített beszélgetésekkel kapcsolatban azonnal intézkednek. Amennyiben a hívó fél nevét és telefonszámát megadja, az iroda munkatársai visszahívják.

BRFK DROG-segélyvonal
A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2000. június 26-odikán, a Drogellenes Világnap alkalmából létrehozta az ingyenes és anonim drog-segélyvonalat, melynek telefonszáma: 06-80-202-502. A segélyvonal működtetését a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály végzi.
Hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig az osztály munkatársai személyesen fogadják a hívásokat, s nyújtanak segítséget a kábítószerrel kapcsolatos problémákat illetően. Hivatali munkaidőn túl a vonal üzenetrögzítővel áll a lakosság rendelkezésére. Elérhetőségi adatok birtokában az érdeklődőt mindig visszahívják.

Az érintettek számára az ingyenes és anonim drog-segélyvonalon az osztály munkatársai:
* Felvilágosítást nyújtanak a kábítószer fajtákról, hatásaikról, az esetleges függőség kialakulásáról és az egyéb veszélyekről.
* Információval szolgálnak jogi kérdésekben.
* Amennyiben a szülők, rokonok hozzátartozójukon kábítószer-fogyasztás jeleit tapasztalják, abban az esetben az osztály munkatársai felvilágosítást, tanácsot adnak a probléma kezelésére, illetve hogyan kell viszonyulni az adott helyzethez. Megadják a lakóhelyhez legközelebb található drogambulancia, karitatív vagy segítő szervezet címét, telefonszámát.
* Ha drogot már kipróbált vagy rendszeresen fogyasztó személy konkrét karitatív vagy egészségügyi intézet iránt érdeklődve hiányos ismeretekkel rendelkezik, abban az esetben felvilágosítást, pontosítást kap kérdéseire.
* A kábítószerrel bármilyen formában összefüggésbe hozható lakossági észlelések, javaslatok, bejelentések, információk értékelésüket követően továbbításra kerülnek az illetékes intézmények, hatóságok irányába.
A drog-segélyvonal elsősorban a felvilágosításra szoruló állampolgároknak kíván segítséget, támogatást nyújtani azáltal, hogy rendőrségi szolgáltatás keretében a bűnmegelőzési osztály munkatársai személyesen fogadják a telefonhívásokat.
BRFK Vagyonvédelmi Osztály
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Vagyonvédelmi Osztálya az ingyenesen hívható 06-80-202-502 telefonszámon olyan bejelentéseket vár, amelyek gazdálkodó szervek vagy magánszemélyek sérelmére hat millió forintot meghaladó értékben elkövetett lopásokra, betöréses lopásokra vonatkoznak.
Kérik a segítséget olyan egyedi ügyekben is, melyekben az eljárás sikeres befejezése, az elkövetők felderítése érdekében felhívással fordultak a lakossághoz.
BRFK GEPÁRD csoport
1999. november 4-edikétől kezdődően működik a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Szervezett- és Gépjármű Bűnözés Elleni Osztály szervezeti keretei között a “Gepárd” nyomozócsoport. Feladata a gépjárműlopások megelőzése, visszaszorítása és az elkövetői csoportok felszámolása a főváros területén. Az egységért felelős vezető Pál József r. alezredes úr, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Szervezett- és Gépjármű Bűnözés Elleni Osztályának vezetője. A csoport tagjai között nyomozók, vizsgálók valamint a közrendvédelmi állományba tartozó rendőrök találhatók. A Gepárd nyomozócsoport munkatársai kiemelt hangsúlyt helyeznek a rendőrségen belüli, illetve a rendőrség társszerveivel folytatott együttműködésre. Fennállásuk óta több mint ezer autó megtalálásában vettek részt.
A csoport tevékenysége során azt tapasztalta, hogy az áldozattá váló lakosság sok esetben rendelkezik hasznos, a bűnüldöző munkát segítő információval a gépkocsi lopással foglalkozó személyekről, a gépkocsi lopásokról. Ezeket az információkat azonban a fenyegetettség, a bosszúállástól való félelem miatt nem adják át a hatóságoknak.A rendőrség a lakosság érdekében és védelmében a név nélkül, éjjel-nappal, ingyenesen hívható 06-80-20-13-34 zöld számon várja a bejelentéseket a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményekről, illetve a feltételezett elkövetőkről.
Kérjük, hívják a rendőrséget, ha olyan jelenséget, körülményt tapasztalnak környezetükben, melynek során:
* egyes garázsokban, szerelő műhelyekben, telephelyeken autók feltűnően nagy számban fordulnak meg,
* olyan műhelyekről, bontókról van ismeretük, ahol új gépkocsikat festenek át, bontanak, vágnak szét,
* információval rendelkeznek olyan személyekről, akik gyakran cserélgetik gépkocsijukat, nem rendelkeznek munkahellyel, de feltűnő, kirívó életmódot folytatnak,
* tudomásuk van olyan személyekről, akik feltűnően olcsón kínálnak eladásra gépkocsikat,
* gyanús körülményt észlelnek közlekedés közben (pl. a gépjárművüket követik, gyanúsan mozgó, szemlélődő személyeket látnak parkoló gépjárművek közelében), amely joggal tarthat igényt a rendőrség érdeklődésére.
Lehetőség szerint minden esetben próbálják feljegyezni a rendszámokat. A gépjármű lopások megelőzése érdekében tanácsért, információért forduljanak a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályához a 329-4126 telefonszámon.
Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Szervezett- és Gépjármű Bűnözés Elleni Osztály Készenléti (Gepárd) Alosztály munkatársai várják a gépjármű-bűnözéssel kapcsolatba hozható állampolgári bejelentéseket és megteszik a szükséges intézkedéseket.

BRFK KAPTÁR csoport
2001. június 1-jén a BRFK Vizsgálati Főosztály Vagyonvédelmi Osztálya keretében felállításra került Kaptár nyomozócsoport – mely az ún. “lakásmaffia által elkövetett csalások nyomozására specializálódott” – 2002. szeptember 16. óta Kaptár Alosztály néven a Vagyonvédelmi Osztály szervezeti egysége.
Feladata továbbra is az ingatlanokkal kapcsolatban elkövetett csalások visszaszorítása, az elkövetői csoportok felderítése, s azok felszámolása. Tevékenysége a Budapest területén elkövetett bűncselekmények nyomozására terjed ki.
A BRFK Vizsgálati Főosztály Vagyonvédelmi Osztály vezetője dr. Biczó József r. alezredes, közvetlen elérhetősége 06-1-457-5716, de továbbra is használható az ingyenesen hívható “zöldszám” , mely a 06-80-32-32-32. E zöldszámon a rendőrség a lakosság érdekében és védelmében várja az ingatlancsalásokkal kapcsolatba hozható állampolgári bejelentéseket. Természetesen e számon más bűncselekményekre vonatkozó információk – akár név nélkül is – bejelenthetők, ebben az esetben a Vagyonvédelmi Osztály vezetője megteszi a szükséges intézkedéseket az illetékes rendőri szerv irányába.
Az alábbi esetekben kérünk mindenkit, hogy alapos körültekintéssel járjanak el, ha környezetükben, vagy saját lakásuk értékesítése, hasznosítása során hasonlókat tapasztalnak:
* Idegenek, alkalmi ismerősök lakástulajdonnal rendelkező, egyedülálló, idős embereknek – akik jelentős összegű közüzemi díj-hátralékot halmoztak fel – lakáscserét kínálnak fel. Ígéretet tesznek arra hogy, tartozásukat a cserével egyidejűleg rendezik, és az új lakásba költözésig szükséglakást ajánlanak fel. A rendelkezésre bocsátott szükséglakást – mely valójában bérlemény – rövid időn belül el kell hagyni. Fontos, hogy – kiszolgáltatott helyzete ellenére is – tisztában legyen mindenki az aláírása súlyával, következményeivel.
* Előfordul, hogy ismerősök hitelfelvételükhöz fedezetül kérik a tulajdonos lakását. Miután az adós nem fizetett, a hitelező saját nevére íratja a fedezetül felajánlott lakást. Téves az a nézet, tájékoztatás, hogy kezességvállalás esetén is adásvételi szerződést kell kötni.
* Különös körültekintéssel járjanak el, ha saját tulajdonú lakásukat hosszabb időre bérbe adják. Gyakori, hogy a bérlő a lakást eladóként hirdeti és több személynek is eladja.
* Fogadják fenntartással, ha a cserepartner, vevő, vagy ügyvéd olyan tájékoztatást ad, amely önök szerint helytelen, saját addigi ismereteikkel, tapasztalataikkal ellentétes. Érdeklődjenek más, az ügy szempontjából pártatlan, és önök által megbízhatónak tartott személytől, szakértőtől.
* Legyenek bizalmatlanok akkor is, ha önkormányzati, földhivatali alkalmazott közbenjárását, soron kívüli intézkedését ígérik ügyükben.
BRFK GEPÁRD csoport
1999. november 4-edikétől kezdődően működik a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Szervezett- és Gépjármű Bűnözés Elleni Osztály szervezeti keretei között a “Gepárd” nyomozócsoport. Feladata a gépjárműlopások megelőzése, visszaszorítása és az elkövetői csoportok felszámolása a főváros területén. Az egységért felelős vezető Pál József r. alezredes úr, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Szervezett- és Gépjármű Bűnözés Elleni Osztályának vezetője. A csoport tagjai között nyomozók, vizsgálók valamint a közrendvédelmi állományba tartozó rendőrök találhatók. A Gepárd nyomozócsoport munkatársai kiemelt hangsúlyt helyeznek a rendőrségen belüli, illetve a rendőrség társszerveivel folytatott együttműködésre. Fennállásuk óta több mint ezer autó megtalálásában vettek részt.
A csoport tevékenysége során azt tapasztalta, hogy az áldozattá váló lakosság sok esetben rendelkezik hasznos, a bűnüldöző munkát segítő információval a gépkocsi lopással foglalkozó személyekről, a gépkocsi lopásokról. Ezeket az információkat azonban a fenyegetettség, a bosszúállástól való félelem miatt nem adják át a hatóságoknak.
A rendőrség a lakosság érdekében és védelmében a név nélkül, éjjel-nappal, ingyenesen hívható 06-80-20-13-34 zöld számon várja a bejelentéseket a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményekről, illetve a feltételezett elkövetőkről.
Kérjük, hívják a rendőrséget, ha olyan jelenséget, körülményt tapasztalnak környezetükben, melynek során:
* egyes garázsokban, szerelő műhelyekben, telephelyeken autók feltűnően nagy számban fordulnak meg,
* olyan műhelyekről, bontókról van ismeretük, ahol új gépkocsikat festenek át, bontanak, vágnak szét,
* információval rendelkeznek olyan személyekről, akik gyakran cserélgetik gépkocsijukat, nem rendelkeznek munkahellyel, de feltűnő, kirívó életmódot folytatnak,
* tudomásuk van olyan személyekről, akik feltűnően olcsón kínálnak eladásra gépkocsikat,
* gyanús körülményt észlelnek közlekedés közben (pl. a gépjárművüket követik, gyanúsan mozgó, szemlélődő személyeket látnak parkoló gépjárművek közelében), amely joggal tarthat igényt a rendőrség érdeklődésére.
Lehetőség szerint minden esetben próbálják feljegyezni a rendszámokat. A gépjármű lopások megelőzése érdekében tanácsért, információért forduljanak a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályához a 329-4126 telefonszámon.
Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Szervezett- és Gépjármű Bűnözés Elleni Osztály Készenléti (Gepárd) Alosztály munkatársai várják a gépjármű-bűnözéssel kapcsolatba hozható állampolgári bejelentéseket és megteszik a szükséges intézkedéseket.
* közbenjárását, soron kívüli intézkedését ígérik ügyükben.

Dél-Pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

 • 1081. Budapest, Dologház u. 1.
 • Telefon: 459-2300, 333-1160, BM: 13-622, fax: 459-2330
 • Weboldal

Tűzoltási szakág:

 • Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság
 • Erzsébeti Tűzőrség
 • 1201. Budapest, Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefon: 459-2321,
  fax: 459-2350, 459-2380
 • email: erzsebet@tuzoltosagbp.hu

Tűzmegelőzési szakág:

 • Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság
 • Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió
 • 1191. Budapest, Üllői út 235.
 • Telefon: 459-2306, fax: 459-2307
Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 • Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 • 1191 Bp. Üllői út 235. 1704. Bp. Pf. 178.
 • Tel: 459-23-03

Bp. XX. Kerületi Közbiztonsági Referens

 • Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Polgármesteri Hivatal
  Rendvédelmi Osztálya
  1201. Budapest,  Kossuth Lajos utca 22.
  Jónás Péter
 • Tel: 289-2506
Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet