Nyári diákmunka, munkaerő-piaci program

A 2013-2021-es évekhez hasonlóan a Technológiai és Ipari Minisztérium koordinálása mellett  Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya és a Kerületi Hivatalok Foglalkoztatási  Osztályai megvalósításával

„Nyári diákmunka 2022.” elnevezésű munkaerő-piaci program indul. 

A program 2022. június 15. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.
2022. június 15. napjától  lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási/kerületi hivatalnál. A  munkaerő-piaci program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények  legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2022. július 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra támogatást  igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és  azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat  fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb  napi 6 órás foglalkoztatás támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén.  

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 195.000 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 150.000  Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő  foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.  

Az igénylés benyújtása

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási  hivatalnál munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk. A szükséges dokumentumok körével  kapcsolatban további információ kérhető itt: Budapest Főváros Kormányhivatala, XX. Kerületi Hivatala, Foglalkoztatási Osztály (1203 Budapest, János utca 6., Tel: 06 1 550 3850) .Figyelemmel az elektronikus ügyintézés és  a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a)  pont ac) alpontjára, a kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. 

A támogatás előfeltételei

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák szolgáltatást kérőként a lakó,- vagy  tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes  okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése  miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt  – a járási hivatalhoz befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő  regisztrációja megtörténhessen. 

A támogatás kizárólag a járási hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához  nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási  dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.

(Fotó: Pxhere.com)