Nyári diákmunka program indul

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya és a Kerületi Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai megvalósításával július 1-jétől „Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerő-piaci program indul.

A központi program keretében a területi/települési önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2020. július 1.  és 2020. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható, a napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken. Támogatásként a munkabér és a hozzá kapcsolódó – ténylegesen megfizetett – szociális hozzájárulási adó 100%-a téríthető meg, amely azonban nem lehet magasabb, mint a legkisebb kötelező munkabér, illetve szakképzettséget igénylő munkakörök esetén a garantált bérminimum. Ez 2020-ban6 órás munkaviszony létesítésével szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 120.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget igénylő munkakörben 157.950Ft/fő/hó munkabért, és a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adó támogatását jelenti. A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően foglalkoztatási osztályunkon (cím: 1203 Budapest, János utca 6) munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk. A szükséges dokumentumok körével kapcsolatban kollégáim készséggel állnak rendelkezésükre. Figyelemmel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjára, a kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.  Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt – a kerületi hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. A támogatás kizárólag a kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a program megvalósítása, így a létszámfelvétel is kiemelt lakossági és sajtóérdeklődésre számíthat, fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelményeinek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenség szabályainak betartására.